Melhustorget kan bli revet

Eierne planlegger å rive Melhustorget, og erstatte det med flere bygg der butikkene er i første etasje.

Senterleder Geir Samstad og daglig leder og medeier Lars Erik Sjømo.  

Skissen viser sentrumsområdet med Buen omsorgssenter og dagens blokkleiligheter i bakgrunnen.  Foto: Per Knudsen Arkitektkontor

Nyheter

Lars Erik Sjømo planlegger å rive Melhustorget, og i stedet ha handelsvirksomhet i flere bygg på et område i Melhus sentrum.

Planene ble lagt fram under et arbeidsmøte i Melhus formannskap på tirsdag. Under arbeidsmøtet fikk fire store utbyggere presentere sine planer. Melhus har som tidligere omtalt innført midlertidig byggestopp, og utbyggere som meldte seg innen en frist, får planlegge sine prosjekter parallelt med kommunens arbeid med områdeplanen for Melhus sentrum.

To trinn

Ifølge Sjømo blir det en utbygging i to trinn på et 21 mål stort areal i Melhus sentrum. På dagens areal står Melhustorget, og kjøpesenteret som er i to etasjer, er planlagt revet i byggetrinn to. De 21 målene inkluderer også Rema Melhus Torg. Eieren av Melhustorget eier ikke tomta kjøpesenteret på, men fester det av familien Resell Stendahl.

Melhustorget har 23 butikker, og Sjømo sier at noen av dem må finne seg i å ha en pause fram til byggetrinn to er ferdig. Arkitekt Per Knudsen har som mål at begge byggetrinn er ferdig 17. mai 2022.

- Arkitekten er mer spenstig, mens jeg ser for meg at første byggetrinn er ferdig i 2022, sier Sjømo.

Sjømo er daglig leder og deleier i Romario Invest som er investeringsselskapet, og styreleder i Melhustorget Kjøpesenter som er heleid av Romario Invest. Romario Invest hadde i 2016 et resultat før skatt på 10,2 millioner kroner.

Planen er altså å ferdigstille første byggetrinn, og så rive Melhustorget.


11 utbyggere vil utforme framtidas Melhus sentrum

Melhus kommune ba utbyggere melde seg under arbeidet med sentrumsplanen, og henvendelsene strømmet på.

 

250 boliger

Heimdal Eiendom er med på laget, og skal ta seg av boligdelen. Ifølge skissene fra arkitekten vil boligdelen ha omtrent 250 boliger. Det er også tegnet parkeringskjeller, takhager, torg med plass til 17. mai-feiring og boder samt handel i første etasje i byggene. Boligdelen er tenkt å komme fra andre etasje og oppover, og byggene er tegnet med opp i fem etasjes høyde. Midt i området er det tegnet inn en kjørevei for å få et nytt kjøremønster i området, og det er også satt av plass til en gangvei for å gjøre det mer synlig hvor de myke trafikantene kan ferdes.

 

Selv om netthandelen er økende, tror Sjømo det er plass for fysiske butikker. Samtidig tror han at megastore kjøpesentre er på vei bort.

- Her i Melhus sentrum har vi et mer lokalt kjøpesenter som server melhusbyggen og nærområdet, sier Sjømo.


Nye parkeringsplasser i Melhus sentrum

Ordføreren vil tilrettelegge for dem som vil kollektivpendle til byen, og grønt skal det også bli i Melhus sentrum.

 

Stoppested

Sjømo tror Melhus mer enn i dag, kan bli et stoppested for folk som er på vei til for eksempel hytta og et samlingssted for dem som bor i kommunen.  Målet er å få stoppet noe av den store handelslekkasjen Melhus opplever.


200 leiligheter ble solgt i fjor og nye utbyggere står klar

I fjor ble det solgt 200 leiligheter i Melhus, men også eneboliger er ettertraktet.

 

Melhustorget med den store parkeringsplassen i sør, er blitt trukket fram som et eksempel på bilbaserte Melhus sentrum. Det inntrykket håper Sjømo og administrerende direktør Ellen Tveit Klingenberg i Heimdal Eiendom kan endres med realiseringa av Nye Melhustorget.


Julehandelen er best lokal

Kommentar: Jeg er ingen ivrig shopper, men én ting er jeg opptatt av: Nemlig å handle mest mulig lokalt.


Ambisjonen til Melhus kommune er å få ferdig områdeplanen for Melhus sentrum i slutten av året. De 11 påmeldte utbyggerne er blitt tilbudt å legge fram sine planer underveis slik at de kan tegnes inn i områdeplanen.