Mange dyr er blitt påkjørt

Noen steder i Melhus skal bilister være ekstra påpasselige for der kan det plutselig dukke opp en elg eller et rådyr.

Leif Jostein Konstad er ett av fem medlemmer av fallviltgruppa (tidligere viltnemnda).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Fra julaften og fram til nå er 15 elger og rådyr blitt påkjørt av bilister i Melhus. Det opplyser Leif Jostein Konstad i fallviltgruppa i Melhus.

– Bilistene må passe på, og de må melde fra om de kjører på vilt, sier Konstad.

Pass på her

De 15 viltpåkjørslene har skjedd på vei. Konstad forteller at det er flere områder der en særlig skal passe på fordi det kan være vilttrekk der eller at stammen kan være ekstra stor.

– Gammelelva på Kvål og fylkesveg 708 ved travbanen i Vollmarka er steder med mye rådyr og elg. Ellers bør folk ta hensyn til viltskiltene som er satt opp fordi de har en hensikt. Plutselig kan et dyr sprette inn på veien og da smeller det. Det er stor rådyrstamme i Melhus. Vi prøver å ta ned elgstammen, sier Konstad.

Les også: Kjørte på rådyr

Les også: Avlivet etter påkjørsel

Finner skadde dyr

Ikke alle bilister melder fra om at de har kjørt på et dyr, og Konstad minner om at unnlatelse er straffbart og blir politianmeldt.

– Det er en del som ikke melder fra, og da kan det hende at vi får høre om påkjørselen i ettertid. Det har hendt at vi har fått høre om dyr som går på tre føtter fordi en fot er blitt avkjørt, og det er blitt funnet døde dyr som har skader fra påkjørsel, opplyser Konstad.

Om en kjører på et dyr, skal en varsle politiet. Fallviltgruppa blir varslet av politiet om det er behov for ettersøk.


Glemmer å varsle etter viltpåkjørsel

Skadde dyr lider og trafikksikkerheten blir dårligere, når bilførere ikke melder fra om at de har kjørt på et dyr.