Forbudt å fôre hjortevilt

Mattilsynet understreker at det er forbudt å legge ut høy og saltstein av hensyn til skrantesyke.
Nyheter

Skrantesyken fører til at det ikke er lov til å mate dyr som elg og hjort.

Mattilsynet understreker at det er forbud over hele landet mot å fôre hjortevilt eller å legge ut saltslikkesteiner. Årsaken er skrantesyke (CWD).

I ei pressemelding viser Mattilsynet til at det er funnet skrantesyke hos 12 villrein, tre elger og en villhjort. To av elgene var i Selbu, mens den tredje var i Lierne.

Les mer: tester sløv elgku

To former

– Undersøkelser kan tyde på at vi har to former for skrantesjuke, der en form er svært smittsom, mens den andre opptrer mere spontant og i mindre grad er smittsom. Den svært smittsomme varianten har vært kjent i USA og Canada i flere tiår. Når det gjelder en mulig spontan variant vet vi foreløpig lite. For den svært smittsomme varianten, kan et sykt dyr som spiser av, sikler eller urinerer i utlagt fôr kunne spre smitten videre til andre hjortevilt som oppsøker stedet. Også direkte kontakt mellom hjortevilt kan overføre smitte. Forhold som får hjorteviltet til å samle seg øker smittefaren. Utlegging av fôr eller saltslikkestein samler hjorteviltet og vil derfor kunne bidra til spredning av smitte, heter det i pressemeldinga.


 

Mattilsynet opplyser at det i helt spesielle tilfeller kan tillates nødfôring av hensyn til trafikksikkerheten eller ved merking og forskning. Saltstein vil ikke bli tillatt, forklarer Mattilsynet.


Skal fange inn og merke 60 elger

Elgene skal få radiosendere og følges med for å se om de får skrantesyke.

 

I Midtre Gauldal og Holtålen har fôring vært praktisert for å unngå påkjørsler av dyr, men dette ble stoppet. Undersøkelser viste at mens fôringa pågikk, var det færre dyr som ble drept.

Les mer: vinterfôring i Gauldalen