Næringskonferanse i februar

Årets næringskonferanse i Melhus er framskyndet, og setter fokus på jernbane, vei og mat.

BRA OPPMØTE: Fjorårets næringskonferanse var godt besøkt.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Det er bedre å ha næringskonferansen tidlig på året enn i juni slik vi har pleid å ha fordi viktige prosjekter er i emning, sier Hans Petter Øien Kvam, daglig leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus.

Næringskonferansen i Melhus har vært arrangert i samme periode som Sagauka i Melhus, og blir altså framskyndet til onsdag 14. februar.

- En av årsakene er at Nye Veier har lovt å ha anleggstart i 2019, og da er det viktig å ha fullt press på at dette blir en realitet, sier Øien Kvam.

Konferansen arrangeres i den nye kultursalen på Trøndertun. Programmet er allsidig, og Øien Kvam har forventning om god deltakelse.

Lufthavn og jernbane

Én av foredragsholderne er den nytiltrådte lufthavndirektøren Marit Stigen som opprinnelig er fra Melhus. Stigen hadde barne- og ungdomsår i Melhus, og var lensmann i Stjørdal før hun ble den første kvinnelige lufthavndirektøren på Værnes.

Konserndirektør Petter Eiken fra Bane NOR er invitert til å ta for seg konseptet stasjonsbyen.

Blant annet Melhus sentrum er bygd opp rundt en jernbanestasjon, og toget har generelt hatt stor betydning for utvikling av tettstedene både i Melhus og Midtre Gauldal.

– Samtidig kan jernbanesporet være en barriere for å få til næringsutvikling på Søberg, sier Øien Kvam.


Denne usikrede overgangen skal forsvinne

BaneNOR vil legge ned en usikret overgang på Lundamo, mens en ny overgang på Søberg må Melhus kommune betale for.


Militærøvelsen

Øvrige punkter på programmet er Nye Veier om den utlovede anleggsstarten i 2019, høstens store militærøvelse som også vil prege Melhus samt at Lasse Berre skal snakke om identitetsbygging av en kommune.


 

Under den forrige næringskonferansen reiste flere av deltakerne spørsmålet om hva Melhus vil være.


Hva vil Melhus være?

Midtre Gauldal legger ut store næringsarealer, Orkland vil være en industrikommune og Skaun vil være en bokommune. Melhus er utydelig, mener administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

 

Roar Hildonen vil tale om matregion både når det gjelder matproduksjon og salg av kortreist mat, og så kommer en representant fra Kjør for livet for å snakke om satsingsa i Melhus.


- Jeg elsker rødt kjøtt

Restauratør Roar Hildonen tror rødt kjøtt vil komme i fokus slik sigarettrøyking gjorde, men han har en mening om denne typen mat.

 

Dessuten reises spørsmålet om Melhus kan bidra med noe når Trondheim Conserts henter inn store artister.


Rekordmange på næringslivsfrokost

Mange av medlemsbedriftene i NiT kom til årets første samling.