Spleiselag sikrer nye Trøndelag eget mobbeombud

Stortinget vedtok i vår at alle fylker skal ha sitt eget mobbeombud. Nå innfører regjeringen ordningen fra neste høst i et spleiseslag med fylkeskommunene.

NOEN Å SNAKKE MED: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snakker med elever i klasse 5B under et besøk på Berg skole i Oslo. Nå får de og alle andre elever et eget mobbeombud i hvert fylke. 

Nyheter

I dag har fem fylker egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Fra høsten 2018 blir ordningen utvidet til å gjelde alle fylker.

– Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB. Håpet er at et mobbeombud vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler. Mobbeombudet skal være uavhengig av skoleeierne.


Drikker mer på landet enn i byen

Altfor mange unge får med seg alkohol av foreldre, mener barne- og ungdomskonsulent Kristin Johnsen.

 

Finnes ikke i Trøndelag i dag

Trøndelagsfylkene er ikke blant de fem som har mobbeombud i dag, men nye Trøndelag vil få det til høsten. Mobbeombudet skal jobbe uavhengig av skoleeier, og skal jobbe både mot barnehage og skole. Barn, elever og lærlinger skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø.


Kraftig nedgang i fraværet

Utdanningsdirektoratet har presentert de foreløpige tall for fraværet i videregående skoler for skoleåret 2016/17. Det var meget positive tall generelt for hele landet.

 

Fornøyde stortingspolitikere

– Med fylkesvise mobbeombud styrker vi det lokale arbeidet mot mobbing betydelig. Alle deler av landet og av Trøndelag vil nå ha bedre forutsetninger for å finne gode lokale løsninger der mobbing er et problem, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, (FrP) i en pressemelding.

– Når vi nå gjør ombudsordningen nasjonal, betyr det at flere vil få hjelpen de trenger i en vanskelig situasjon. Det er viktig å gi trygghet til de barna, elevene og foreldrene som opplever mobbing, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) i pressemeldingen.