Fortsatt varetekt for drapstiltalt

Retten mener at dersom drapstiltalt 27-åring fra Melhus slippes fri, kan det vekke sterke publikumsreaksjoner.

Råger Holte (38) ble funnet drept i boligen han leide på Ler. Han var påført så mange bajonettstikk at patologen ga opp å telle dem. Det er anslått at Holte fikk mellom 100 og 150 bajonettstikk.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

En drapstiltalt 27-åring fra Melhus skal sitte i varetekt fram til 5. februar neste år, har Sør-Trøndelag tingrett bestemt.

Har anket

27-åringen anket på stedet til lagmannsretten da dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett 3. november. Da ble han kjent skyldig i å ha drept 38 år gamle Råger Holte på Ler. Dommerne mente at drapet hadde skjedd på en brutal måte, og dømte ham til 15 års forvaring. Strafferammen er 21 års fengsel. Holte var blitt stukket minst 100 ganger med bajonett, og så mange ganger at patologen ga opp å telle stikkene.

Rettssaken kommer opp i Frostating lagmannsrett på nyåret, og i påvente av rettssaken mener tingretten at 27-åringen skal sitte i varetekt. Han ble pågrepet 25. januar – samme dag som Holte ble funnet død. Først hadde han status som vitne, og så ble han siktet for drap.


Lerdrapet: Dømt til forvaring i 15 år

27-åring fra Melhus er funnet skyldig i drap av retten, og er dømt til forvaring i 15 år. Dommerne mener at drapet på Råger Holte var svært brutalt.


Gjentakelsesfare

Påtalemyndigheten bad i tingretten om at 27-åringen skulle sitte i varetekt fram til 5. februar, og retten mener at dette ikke er urimelig tatt i betraktning den svært alvorlige saken der retten omtaler drapet som meget brutalt. Videre mener retten at 27-åringen vil være i stand til å få gjennomgått sakens om lag 5000 dokumenter mens han sitter i varetekt. Ifølge tingrettens kjennelse starter ankebehandlinga i lagmannsretten 5. februar. Tidligere har aktor Per Morten Schjetne opplyst at ankesaken er forhåndsberammet til 22. januar.


Slik tror retten at Råger Holte ble drept

Politiet gjorde mange analyser for å finne ut hva som skjedde i hjemmet til Råger Holte i de fatale dagene i januar.

 

Retten mener at det er sterk fare for at 27-åringen kan begå voldshandlinger om han slipper fri, og viser til sakkyndiges erklæringer.


Drapstiltalt kan ha en hjernelidelse

De sakkyndige mener at 27-åringen lider av personlighetsforstyrrelse, og de mener at 27-åringen ikke var psykotisk i januar.

 

På grunn av gjentakelsesfaren, mener tingretten at det ikke er aktuelt med fenglingsalternativer. 27-åringen foreslo overfor dommeren under et fengslingsmøte tidligere i år at han kunne sone på hytta. Han har hele tida nektet straffeskyld, og han nektet å forklare seg da tingretten behandlet drapssaken. I stedet leste aktor opp 116 sider fra avhørene.

Publikumsreaksjoner

Andre momenter retten trekker fram for ikke å la 27-åringen være løslatt mens han venter på ankesaken, er at tingrettssaken ble betydelig omtalt i media både lokalt og nasjonalt.

- Retten vurderer det som sannsynlig at en løslatelse av siktede vil forårsake sterke publikumsreaksjoner, skriver tingretten i domspapirene.