Kastet seg på flyet for å stemme imot Lerkrysset

Guro Angell Gimse (H) sitter på Stortinget, og tok noen timers avbrekk for å sikre nok stemmer til stopp for Lerkrysset.

På rekka bak Arbeiderpartiet sitter Høyre, og f.v. Christian Ingebrigtsen og Morten Wehn som begge kom inn som vararepresentanter for Svein Evjen og Mikal Kvaal som meldte seg inhabile. 

Bildet er tatt da prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan står klar til å holde orientering til kommunestyret. Nye Veier hadde bedt om å få komme til kommunestyret, og hadde også bedt om at et faktaskriv ble delt ut. Guro Angell Gimse som kan skimtes i bakgrunnen, rakk å få med seg orienteringa før hun måtte dra tilbake til Oslo. 

Nyheter

- Høyre greide ikke å skaffe vara slik at vi hadde nok flertall i kommunestyret fordi det var så stort frafall til møtet, sier Guro Angell Gimse (H).

Knapt flertall

I tillegg til forfall til møtet som skyldtes for eksempel reise eller sykdom, var det flere som meldte seg inhabile da Melhus kommunestyre skulle behandle saken der Nye Veier bad om innsparingstiltak for ny E6. Som kjent ønsker Nye Veier å spare inn Lerkrysset, og det var på hengende håret at det ble flertall for innsparingsforslaget.

Stemmetallet i kommunestyret var 19 mot Lerkrysset og 18 for. Det kunne fort ha blitt annet stemmetall om Høyre ikke hadde klart å mobilisere for å få stilt fulltallig gruppe.

Kommunestyremøtet var 21. november, og startet klokka 16. Først klokka 18.30 hadde Høyre fullt mannskap, forteller Gimse.

Gimse sitter på Stortinget som fast representant mens Linda C. Hofstad Helleland er kulturminister, og hun forteller at hun samme dag som kommunestyremøtet i Melhus var, bestemte seg for å ta et fly fra Oslo til Værnes for å rekke møtet.

Rakk ikke å stemme

- Det var ikke forhandlinger i Stortinget den dagen, og jeg trengte derfor ikke å søke om permisjon. Jeg kom ens ærend fra Oslo for å delta i møtet. Imidlertid rakk jeg ikke å stemme før jeg måtte dra til Værnes igjen for å ta fly tilbake, sier Gimse.

Det tok nemlig sin tid før saken om Lerkrysset kom opp den kvelden fordi ungdomsrådet og Nye Veier skulle ha hver sin orientering. I mellomtida klarte Høyre å få tak i nok vararepresentanter, og sikret flertall mot Lerkrysset. Morten Wehn som ikke har møtt i kommunestyret på mange år samt Christian Ingebrigtsen, møtte for de to i Høyre som meldte seg inhabile. I tillegg hadde Stein Eidsmo Hova forfall, og Marte Olden Jakobsen trådte inn. Høyre har fem representanter i kommunestyret.


Stemte vekk Lerkrysset

Etter lang debatt i Melhus kommunestyre, var det klart at det er flertall imot Lerkrysset.

 

Som kjent stemte KrF, H, V, Sp, SV og MDG mot Lerkrysset og det ble èn stemmes overvekt. Ap og Melhuslista stemte for.


Arbeiderpartiet: - Ikke det utfallet vi håpet på

Arbeiderpartiet og Melhuslista manglet én stemme på å få gjennomslag for Lerkrysset, og flertallsgruppas leder Einar Gimse-Syrstad er forundret over at ikke flere partier stemte for krysset.

 

Om Lerkrysset

Guro Angell Gimse synes det var verdt å kaste seg på et fly for å rekke kommunestyremøtet.

- For det første er krysset dårlig. Det er så dårlig utformet med tanke på flom og tunnelpåhogg at jeg ville ha skammet meg som folkevalgt om det hadde blitt vedtatt. Statens vegvesen har prøvd å finne mange løsninger. Det var greit å få radert bot et så dårlig kryss. For det andre er dette en sak der systemer møter hverandre. Da vi regulerte veilinja, hadde vi ikke økonomi i mente. Så kom et system som mener økonomi er viktig. For meg er det viktig at vi har fått et system som gir mer vei for pengene, sier Gimse.


 

Gimse har en forventning om at Nye Veier starter å bygge ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål i 2019 slik veiselskapet har lovt.

I helga har Gimse vært i Melhus i forbindelse med bokbadet hun og mora Eli Stav har hatt i Fjøset på Gimsan.


Bokbad med mor og datter

Eli Stav og datteren Guro Angell Gimse har gått sammen om ei diktbok.

 

Stortingsplassen

- Det ser ut til at jeg blir sittende på Stortinget over jul. Jeg har ikke søkt om permisjon fra Melhus formannskap og Melhus kommunestyre fordi jeg sitter i Stortinget fra uke til uke, men jeg vil søke om permisjon om det blir ei besetning som holder ei stund, forklarer Gimse.


Er i justiskomiteen

Guro Angell Gimse (H) fra Melhus har fått plass i justiskomiteen på Stortinget.


Gimse har møtt på Stortinget siden 1. oktober.