Gamle slitere på Støren stasjon

Nå vet vi mye mer om togene på dette bildet.

TO TOG: I vårt bildearkiv fant vi et bilde av disse to togene. Tidligere har vi fått god hjelp av leserne til å finne ut hvor gamle togene er, og vi bad leserne om hjelp denne gangen også.  

Nyheter

Støren stasjon har vært et viktig stoppested siden Størenbanen åpnet for over 150 år siden, og mange ulike togmodeller har passert stasjonen. I vårt bildearkiv fant vi et bilde av disse to togene.