Vil doble eiendomsskatten i Melhus

Rådmannen vil at politikerne skal si ja til å ta inn 12,6 millioner kroner mer i eiendomsskatt for å finansiere nye Gimse skole.

Ordfører Gunnar Krogstad tok selfie under jubileet for Gimse skole.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Drifta av nye Gimse skole med 450 elever og én spilleflate vil ifølge rådmannen koste 15 millioner kroner i året. Det er et så stort beløp at rådmannen mener det ikke er mulig  å hente inn dette fra det ordinære budsjettet. I stedet vil rådmannen at eiendomsskatten økes for å finansiere den nye skolen. Skolen er planlagt å stå ferdig 1. januar 2022.

12,6 millioner

Rådmannen foreslår i økonomi- og handlingsplan som legges fram for Melhus formannskap i dag, at eiendomsskatten økes fra to til fire promille for boliger, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer. Dette vil ifølge rådmannen gi en inntekt på 12 millioner kroner basert på takstgrunnlaget for 2016.


Spør idretten om ny hall

Rådmannen er usikker på om det er behov for to spilleflater i den nye idrettshallen på Gimse, og ønsker innspill fra idretten.

 

Dessuten anbefaler rådmannen at takstgrunnlaget for disse eiendommene økes med 10 prosent fra 2020, og dette er beregnet å gi en inntekt på 0,6 millioner kroner. Videre opplyser rådmannen at det vil bli arbeidet med å frigjøre midler fra eksisterende tjenesteproduksjon for å skaffe 2,5 millioner kroner.


Hallsletta kan få en hall oppå

Kommunestyret vedtok å kjøpe enga, og Jens Otto Havdal foreslår at den nye idrettshallen bygges der.

 

Rådmannen viser i økonomi- og handlingsplan til at fjerninig av bunnfradraget kan gi 1,5 millioner kroner i økt inngang fra eiendomsskatt. Men bunnfradrag og promille for eiendomsskatten kan ikke endres samme år, opplyser rådmannen.Ikke neste år

Økt eiendomsskatt er ikke lagt inn i budsjettet for neste år. Flertallsgruppa har i en erklæring sagt at eiendomsskatten ikke skal økes i inneværende periode. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) har tidligere sagt til Trønderbladet at eiendomsskatten kan bli økt i neste politiske periode.


Her betaler de mest i eiendomsskatt

Forskjellen på hva en betaler i eiendomsskatt for en enebolig i Sør-Trøndelag, varierer svært mye.


Ifølge rådmannen er det eiendomsskatt i 365 av 428 kommuner i Norge, og i 2015 fikk kommunene inn 11 milliarder kroner fra eiendomsskatt. Melhus, Midtre Gauldal, Klæbu, Meldal har to promille, mens Skaun har 4,5, Røros 5,5, Trondheim 5,65, Holtålen 5, Oppdal 2,9 og Malvik 4.

Ved utgangen av august hadde Melhus kommune en gjeld på 1,5 milliarder kroner.