Flertall i formannskapet for Lerkrysset

Kristelig Folkeparti mener at Nye Veier oppfører seg som en bulldoser og bruker frykten som våpen når veiselskapet sier at det ikke er mulig å være som Ole Brumm som sier ja takk begge deler.

LER: Nye Veier vil fjerne det planlagte Lerkrysset for å spare penger og dyrkajord.  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Varaordfører Stine Estenstad (H) argumenterte for at innsparing av Lerkrysset kan framskynde bygging av E6.  

Jan Arne Bremnes (KrF) og Berit Wold Fjelle (Ap). 

Nyheter

6 av 11 representanter i Melhus formannskap har i dag stemt for at de ikke støtter Nye Veiers spareplan om å ta ut Lerkrysset for å spare 375-400  millioner kroner. Partiene som stemte for at Lerkrysset skal beholdes, var Ap, KrF og Melhuslista.


Sp: - Vi tenker på Ler, men...

Senterpartiet var ett av partiene som stemte imot Lerkrysset, og her er partiets argumentasjon.

 

H, Sp og Frp vil at Lerkrysset kan spares inn, og mener at Melhus kan stole på at Nye Veier setter i gang i 2019 med strekninga Kvål-Melhus slik veiselskapet har sagt. Den lovnaden har flertallet lite tro på. Blant argumentene mindretallet brukte, var hensynet til Midtre Gauldal og fortgang i E6-bygginga.


Nye Veier har sagt at E6 sør blir utsatt til 2035 om Lerkrysset skal bygges.

Om frykten

I formannskapet var det steile fronter, og Høyre brøt ut av flertallsgruppa. Jan Arne Bremnes (KrF) sa at Nye Veier oppfører seg som en bulldozer og bruker frykten som våpen. Bremnes mente det hadde vært en god prosess der politikerne fikk bruke tid sammen med Statens vegvesen med å finne gode løsninger for veilinja. Så ble det ifølge Bremnes et annet opplegg da Nye Veier kom inn.

- På slutten av prosessen kom det inn en bulldozer som ikke bare provoserer, men skremte noen av oss. Nye Veier bruker frykten som våpen. Hvis vi ikke gjør som dem vil, blir det utsatt. Det er ikke en god måte å drive på. Vi ga oss på avkjørsel på Evjen til Lundamo. Vi gledet oss til å få ei god løsning på Ler. Vi sier som Ole Brumm- få satt i gang bygging og berg krysset på Ler, sa Bremnes.


- Føler meg ikke som en bulldoser

Nye Veier-direktør er blitt omtalt som en bulldoser, men det synes han ikke noe om.

 

Melhuslista uttrykte støtte til deler av Bremnes' innlegg, og Merethe Moum viste til at Melhus ikke fikk for eksempel E6-ramper, gangbane på Melhusbrua og utbedring av Gimse bru fordi dette ble spart inn da E6 Melhus ble bygd.

- Vi ønsker en ny vei som er bygd for generasjoner og for framtida. Nye Veier har ikke gitt garanti for når oppstarten blir, sier Moum etter møtet.

Nye Veier har gjentatte ganger stilt ultimatum om at dersom Lerkrysset ikke spares inn, blir E6 sør utsatt til 2035.


Nye Veier vil ikke gi opp å fjerne Lerkrysset

Selv om det blir flertall i Melhus formannskap for Lerkrysset, vil Nye Veier legge fram en reguleringsplan uten dette E6-krysset.


Om innsparing

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) var blant dem som tok ordet, og han sa at Nye Veier har sagt til ham at de ikke har spart inn mer enn 13-14 prosent.

I går sa prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier til Trønderbladet at det ikke må være en akkurat 20 prosent innsparing, og at det kan holde med 19 prosent fordi det er mulig å gjøre innsparinger sammen med en utvalgt entreprenør.

Ett av argumentene Krogstad brukte, er at Nye Veier har satt opp strekninga Kvål-Melhus som en egen entreprise med kostnad en milliard kroner,og Krogstad mener at det er mulig å starte bygging av den strekninga i 2019 slik Nye Veier har sagt.


Mulig med byggestart om to år

Nye Veier lover at dersom de får kutte i E6 Melhus-Ulsberg, kan det bli byggestart sommeren 2019.

 

Flertallet mener at Lerkrysset slik det ble tegnet av Statens vegvesen, ikke er optimalt og at det bør være mulig å se på om det finnes en bedre kryssløsning.

Varaordfører Stine Estenstad (H) sa tidlig i debatten at Høyre vil fremme forslag om å bruke kommunale midler på E6-ramper på Søberg dersom det ikke blir flertall for å kutte ut Lerkrysset.


Villig til å ofre Lerkrysset

Fremskrittspartiet og Høyre mener at Ler-krysset må utgå for å få bygd ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.


- Dette er en av de viktigste sakene vi behandler denne fireårsperioden. Det er mye viktigere for næringslivet å få på plass krysset på Søberg, sa Estenstad som var tydelig skuffet etter å ha kommet i mindretall om Lerkrysset.

Sigmund Gråbak fra Melhuslista meldte seg inhabil siden han bor og har næring på Ler, og inn kom Ola Solberg fra Senterpartiet. Venstre var ikke til stede i formannskapet, og Merethe Moum (Melhuslista) møtte i stedet. På flertallssida hadde Jens Otto Havdal (Ap) frafall, mens Guro Angell Gimse (H) er i Stortinget. I stedet møtte Berit Wold Fjelle (Ap) og Einar Gimse Syrstad (Ap).

Spareplanen til Nye Veier skal også behandles av kommunestyret, og det skjer neste tirsdag. Nye Veier har satt E6 Melhus-Ulsberg på nestsisteplass på prioriteringslista, og varaordfører Estenstad mener at det er fare for at Nye Veier tar denne E6-strekninga helt ut av sin portefølje.


Nye Veier vil spare ved å korte ned E6-tunnel i Melhus

Beboer sier det kom som lyn fra klar himmel at E6 kommer 100 meter fra låveveggen.