Avlyser kommunestyremøtet

Det er for få saker.
Nyheter

Det planlagte kommunestyremøtet på Støren torsdag 16. november, er avlyst. Det melder Midtre Gauldal kommune på sine hjemmesider.

Venter på nytt forslag

Grunnen er at det er for få saker som er klare til behandling.

Politikerne venter på rådmannens nye budsjettforslag, etter at et flertall i formannskapet sendte budsjettforslaget tilbake, med krav om å sette ned eiendomsskatten til to promille i stedet for fire, som lå i rådmannens opprinnelige budsjett.