Henter inn advokat Christian Wiig til Lerdrapssaken

Mandag starter rettssaken der en 27-åring er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38), og han møter med to forsvarere.

Råger Holte ble funnet drept 25. januar i huset han leide på Ler. Eiendommen har stått avsperret siden da, og politiet varsler at den blir avsperret til endelig dom foreligger.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Statsadvokat Per Morten Schjetne fra Trøndelag statsadvokatembete fører saken der en 27-åring fra Melhus er tiltalt for å ha drept den nære vennen Råger Holte med bajonett. 38 år gamle Råger Holte ble funnet død i den kommunale boligen han leide på Ler, og påtalemyndigheten mener at det ikke er tvil om at det er 27-åringen som har drept Råger Holte.

Henter inn Christian Wiig

27-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og advokat Arve Opdahl har i fengslingsmøte etter fengslingsmøte framhevet for dommeren at 27-åringen hadde forlatt boligen før Råger Holte døde. Opdahl har hentet inn advokatveteranen Christian Wiig som medforsvarer, og begrunner det med at saken er omfattende. Dessuten har Opdahl fått medhold i at det skulle oppnevnes ett nytt sakkyndig vitne når det gjelder bruken av øyevæske for å bestemme dødstidspunktet. Dette vitnet er oppnevnt av retten. Opdahl har sådd tvil om når Råger Holte døde, og mener at omstendigheter på stedet skulle tilsi at dødstidspunktet ikke er når politiet mener det var.

– Tiltalte har nektet straffskyld, og vi støtter ham i det. Vi mener at det ikke er vår klient som har gjort det som står i tiltalen. At han ikke anket avgjørelsen i siste fengslingsmøte, betyr ikke at han har erkjent noe. Det handlet om at han vil ha tid til å forberede seg. Varetektsoppholdet har selvfølgelig preget ham, og han er interessert i at saken kommer opp for retten, sier Opdahl.

27-åringen har anket alle kjennelser fra retten unntatt den siste. Frostating lagmannsrett har avvist alle anker, og en anke til Høyesterett førte heller ikke fram.


Mener det er fare for at tiltalt 27-åring begår nye straffbare handlinger

Politiet vil at 27-åring fra Melhus skal sitte i varetekt fram til rettssaken starter i oktober. 27-åringen er nå tiltalt for drap på Råger Holte fra Ler, og kan bli idømt forvaring.

 

Kortere tid i retten

Opprinnelig var det satt av fire uker til rettssaken da den ble berammet i mai.

– Rettssaken vil bli på to-tre uker. Da saken ble berammet i mai, ville vi ha nok tid slik at vi kunne være sikker på at saken ikke måtte berammes på nytt, sier Schjetne.


Tar ut tiltale mot siktet etter Lerdrapet

Politiet er i ferd med å forberede rettsaken mot drapssiktet 27-åring fra Melhus.

 

Råger Holte ble funnet død i sitt hjem 25. januar av noen håndverkere som kom på avtalt besøk. 27-åringen ble først hentet inn som vitne, og så siktet for drapet. Siden har han sittet i varetekt. Ifølge forsvarer Arve Opdahl oppsto det et basketak, men at 27-åringen og 38-åringen skværet opp. Politiet mener at 27-åringen stakk 38-åringen over 100 ganger med en bajonett. Bajonetten skal ifølge statsadvokat Schjetne ha tilhørt Holte.


Drept med bajonett

Politiet vil fortsatt ha drapssiktet 27-åring i varetekt, og torsdag er det nytt fengslingsmøte.


Schjetne opplyser at tiltalen bygger på tekniske bevis. Politiet har funnet DNA fra tiltalte, og forsvareren har forklart det med at det er naturlig at det er DNA fra tiltalte i boligen og på gjenstander siden tiltalte bodde i hjemmet til Holte flere dager i strekk. Politiet har tidligere opplyst at tiltalte kan ha skiftet klær etter drapet. Tirsdag 24. januar gikk tiltalte fra boligen til Ler og ned til Coop Prix og minibanken, og ingen skal ha reagert på klærne til tiltalte. Tiltalte skal ha fått en refleks av noen som var bekymret for at han gikk uten refleks langs veien.

Omfattende etterforskning

Over 300 vitneavhør er foretatt, og statsadvokat Schjetne sier at det har vært en svært omfattende etterforskning i saken. I et fengslingsmøte kom det fram at det er skrevet over 4000 dokumenter i saken. 39 vitner står på vitnelista, og disse er sakkyndige, politifolk samt familie og venner av avdøde.

Kripos ble koblet inn i saken, og utførte langvarig bistand. Ifølge Schjetne skal retten ikke på befaring på åstedet på Ler. Under saken skal det legges fram tredimensjonale bilder av åstedet slik det ble gjort under Melhusdrapssaken.


Etterforsker fortsatt dødsfallet på Ler for fullt

Kripos er i Melhus, og hjelper det lokale politiet med etterforskninga.

 

Om forvaring

Politiet mener at 27-åringen er strafferettslig tilregnelig, og statsadvokat Schjetne sier at det rent strafferettslig er slik at rus ikke fritar noen for skyld. Schjetne opplyser at han vil legge ned påstand om forvaring, og begrunner det med gjentakelsesfare. Hvilket tidsrom en forvaringsdom bør være på ifølge aktor, ønsker ikke Schjetne å gå ut med nå. I tillegg har bistandsadvokat Mette Skoklefald varslet krav om erstatning til pårørende.

To andre menn ble siktet i saken, og Schjetne forteller at sakene for dem er henlagt på grunn av intet mistenkelig forhold. 27-åringen er også tiltalt for å ha slått til en medinnsatt i fengslet og for trusler mot offentlige tjenestemenn.