Feirer Rørosbanen

Fredag markeres det på togavganger at 140 år er gått siden Rørosbanen ble åpnet.

Støren stasjon er endepunktet for Rørosbanen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Fredag er det 140 år siden kong Oscar II åpnet Rørosbanen, som går til Støren. Åpninga skjedde på Røros, og det var behørig feiring. Bane Nor opplyser at 140-årsdagen blir markert med enkel servering på flere togavganger.

Strekninga Støren-Rena ble bygd i en femårsperiode fra 1872, og ifølge Bane Nor var opp mot 2400 arbeidere med på anlegget. Et arbeidslag fra Støren gikk til streik i 1873 fordi de fikk dårligere tariff enn sine kolleger på Singsås, og streiken resulterte i felles tariff.


Se presten sende toget avgårde

Prostipresten tok et opphold i talen

 

Bane Nor opplyser at en rekke tiltak er gjort for å få ned andelen viltpåkjørsler og for å hindre værskader. Et stort antall stikkrenner er utbedret, og det er fôring på enkelte plasser i blant annet Gauldalen for å forebygge dyrepåkjørsler. Skogsveier et stykke unna Rørosbanen blir brøytet opp slik at elgflokker kan oppholde seg der framfor å gå på toglinja.


Mindre vinterforing ga flere påkjørte elger

Nesten dobbelt så mange elger ble drept av tog og bil i fjor, og kommunene i Gauldalen tror det skyldes mindre vinterforing.

 

Nærmere 25.000 sviller er skiftet ut hvert år de siste årene på Rørosbanen, og Bane Nor har oppgradert tømmerterminalen på Koppang for 70 millioner kroner.


Mangler togsett

Måtte sette inn tog med færre seter fra Lundamo fordi togsett er blitt skadet på Rørosbanen.

 

Bane Nor skriver i en pressemelding at det er ledig kapasitet for mer godstrafikk på Rørosbanen.

Les om ras på Rørosbanen

Rørosbanen er blitt benyttet når Dovrebanen er blitt stengt som følge av flom eller oppgraderinger.


Damplokomotiv fra 1914

Togpresten på Støren oppklarer togmysteriet på Støren.Flom ga passasjersvikt på Dovrebanen

Passasjerne likte Rørosbanen bedre

 

Elektrifisering av Rørosbanen mellom Kongsvinger og Hamar er nevnt i Nasjonal transportplan, og er et sterkt ønske fra lokale politikere. Jernbanedirektoratet arbeider ifølge pressemeldingen for at framtidens tog skal få bimodale tog som kan kombinere elektrisk- og diesel-framdrift.