Eldres dag i Skaun

Variert program på Eldres dag i Børsa.

FELESPILLERE: Sturla Eide med flere felespillere. 

SEGTETTEN: Segtetten fra Leinstrand, som blant annet har lærere ved Kulturskolen i Skaun kommune i koret, Hege og Trine Segtnan. 

AKTIVITØR: Birger Paulsen, utøvende aktivitør, fortalte om Sterk og Stødig, det å holde seg aktiv. 

HEGE: Hege Segtnan, lærer på Kulturskolen og med i Segtetten. 

KLARINETT: Lene Kvam spiller klarinett. 

Nyheter

Eldrerådet i Skaun kommune markerte Eldres dag i Børsa samfunnshus søndag 1. oktober. Det ble et arrangement med variert program.

Fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke ønsket velkommen. Hun var blant annet innom årets tema for Eldres dag som er «Ta steget inn i framtida: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltaking frå dei eldre i samfunnet»

Skaun Musikkorps blåste i sine messinginstrumenter med kjente og dansbare toner.

Ta vare på menneskene

Denne gangen hadde eldrerådet invitert en representant for FN-sambandet i Trondheim, Tor Arne Alseth. Han gjennomgikk kort det arbeidet som FN-sambandet utfører, blant annet mye informasjon til skoler. FN har 17 bærekraftsmål, det vil si bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og over 7 millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse: Bærekraftsmål nummer 1 er å utrydde fattigdom, mål nummer 2 er å utrydde sult, videre god helse og god utdanning, m. fl.

Felespillere

Deretter var det kulturskolen sin tur. Sturla Eide er lærer på Kulturskolen i Skaun. Han hadde med seg felespillere. De spilte både moderne og litt klassisk. Sang ved Vebjørn Bugge, mens Johanne Jensen både sang og spilte piano og Lene Wold spilte klarinett.

Etter mat og loddsalg var det Edle Sandøy, fysakkoordinator i Skaun kommune og Birger Paulsen, utøvende aktivitør, sin tur til å fortelle om Sterk og Stødig, det å holde seg aktiv. Skaun Seniordans danset 3 danser, og viste i praksis hvordan det er å holde seg i form. Siste underholdningsprogram var Segtetten fra Leinstrand, som blant annet har lærere ved Kulturskolen i Skaun kommune i koret, Hege og Trine Segtnan.

Loddtrekningen gjekk greit og raskt og til slutt var det lærer Håkon Ruud, fruktdyrker, omtalt i Søra på lørdag 30. september, som vant fruktkorga.

Skaun Musikkorps ga meget god hjelp til arrangementet.