Benna fortsatt stengt som drikkevann

Det er håp om at hoppekrepsen snart forlater Benna, som normalt er felles drikkevannskilde for Melhus og Trondheim.

KALKSJØ: Benna er en kalksjø med særlig klart vann og dette er trolig årsaken til at hoppekrepsen trives ekstra godt her, opplyses det fra miljøenheten i Trondheim kommune.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

PRØVETAKING: Det tas regelmessige vannprøver fra drikkevannskildene. Her er det Terje Nøst fra Miljøenheten som er ute og sanker vannprøver. Prøvene tas på ulike dyp for å få et mer helhetlig bilde av forholdene i kilden.   Foto: Unni Skoglund

Nyheter

Etter oppblomstringa av hoppekreps i drikkevannet i sommer er Benna stengt som drikkevannskilde på ubestemt tid. Det opplyser Trondheim kommune.

Stenger av vann fra Benna

Hoppekreps funnet i vannledningsnettet.


Melhusbygger og trondheimere som til vanlig har klart og fint drikkevann fra Benna, får dermed det litt mer fargede drikkevannet fra Jonsvatnet i kranene ei stund til.

Trives i Benna

Hoppekreps er et dyreplankton som tetter filtre, men heldigvis ikke gjør vannet farlig å drikke. Fagfolkene i Trondheim kommune tror forekomsten av hoppekreps i Benna vil reduseres utover høsten og vinteren. 

I Benna er det funnet tre ulike arter hoppekreps som alle er vanlige i Norge. Benna er en kalksjø med særlig klart vann og dette er trolig årsaken til at hoppekrepsen trives ekstra godt her, opplyses det fra miljøenheten i Trondheim kommune.

Nok jonsvatn til alle

− Vi tar nye planktonprøver i Benna nå i oktober. Heldigvis er Jonsvatnet en så stor og naturlig god vannkilde at det er mer enn nok vann der til å forsyne både Trondheim og de nabokommunene som får vann fra det kommunale vannverket, sier Terje Nøst fra Miljøenheten.  − Vi håper at konsentrasjonen av hoppekreps går ned av seg selv, tilføyer han.

Kommunen vurderer nå hvordan de skal filtrere bort de bittesmå hoppekrepsene, som i larvestadiet er mindre enn en halv millimeter i størrelse.

Får ikke bo på hytta året rundt likevel

Fylkesmannen har omgjort tillatelsen Melhus kommune ga til en beboer.


Det første de gjorde etter stengingen i sommer var å spyle rørene rene.

− Vi ser nå på muligheten for ulike filtre, enten et finmasket filter ved vanninntaket eller en trykksil som automatisk spyles ren, sier Kristin Greiff Johnsen fra Kommunalteknikk.

Jonsvatnet er hovedvannkilde i Trondheim og det tas ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra 22 steder rundt om i kommunen. Innbyggerne blir varslet dersom vannkvaliteten endrer seg vesentlig eller medfører helsemessig risiko.

Oppblomstring i sommer

−  Det begynte med at Bydrift fikk inn melding fra Heimdal varmesentral om tette filter. Det ble raskt avdekket at det var bittesmå hoppekreps som gjorde at filtrene ble tette, forklarer Terje Nøst, naturforvalter i Miljøenheten.

Hoppekreps som er et dyreplankton finnes naturlig i vannet, men i sommer har mengden av dem vært uvanlig stor. Undersøkelser i Benna viste at hoppekrepsene hadde de største forekomstene i dybdeområdet der inntaket for drikkevann ligger, det vil si på omkring 30 meter.

Ikke farlig

Det er ikke farlig å drikke vann med hoppekreps i, men om store mengder av planktonet blir liggende i rørene vil det være uheldig. Biomateriale som hoppekreps kan begynne å råtne og det ville naturlig nok preget både smaken og utseende på vannet.

− Vi stengte vannforsyningen fra Benna og koblet over slik at Melhus nå får vann fra Jonsvatnet. Det gikk så sømløst at husstandene knapt merket omkoblingen. Folk har fått rent vann i springen hele tiden og vi har ikke mottatt en eneste klage, sier Odd Atle Tveit, avdelingsleder på Bydrift.

− Godt samarbeid mellom de relevante avdelingene i kommunen er avgjørende for å løse slike utfordringer, kommenterer Kristin Greiff Johnsen.

Nabovann

I 2016 ble Benna i Melhus og Jonsvatnet, Trondheims største og viktigste drikkevannskilde,  knyttet sammen med vannledningen som er lagt gjennom Metrovann-prosjektet. Samarbeidsprosjektet mellom Melhus og Trondheim sørger for at disse to kommunene skal kunne gi reservevannforsyning til hverandre, hvis det oppstår problemer i en av drikkevannskildene, slik som nå i Benna.