Bøssebærere får digitalt kart

For første gang får bøssebærerne i Melhus under TV-aksjonen digitalt kart, og nybrottsarbeidet til Melhus kommune kan komme andre bøssebærere til gode.

GJØR KLART: Kjellaug Angvik fra Melhusbanken, varaordfører Stine Estenstad og daglig leder Jorunn Merete Johansen fra Frivilligsentralen håper mange gir et bidrag til årets TV-aksjon. Innsamlingsformålet er Unicef.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Nå slipper bøssebærere å sitte med gamle kart når de skal gå rundt og samle inn, sier varaordfører Stine Estenstad (H) som er leder for TV-aksjonen i Melhus.

Kart på telefonen

Avdelinga kart og oppmåling i Melhus kommune har laget et digitalt kart for roder, og kartet kan lastes ned på smarttelefon. Med det digitale kartet blir det lettere for bøssebærere å finne fram på den ruta de skal gå på innsamlingsdagen. Ikke alle er like godt kjent rundt om i Melhus, og det er fort gjort å glemme av en del av et boligområde eller hus i spredtbygd strøk på innsamlingsdagen.– Kartet gir muligheten til å legge inn nye boligfelt etter hvert, og kan også brukes av andre i forbindelse med andre innsamlingsaksjoner. En slipper å bruke navn på personer som adresse, sier Estenstad.

Estenstad forteller at da avdelinga kart og oppmåling skulle utvikle det digitale kartet for roder, lette de etter en mal fra andre kommuner og fant ingen. Utviklinga av rodekart i Melhus kan derfor være nybrottsarbeid.

Før innsamlingsdagen 22. oktober, vil kartet være tilgjengelig på kommunes nettside, opplyser Jorunn Merete Johansen som er leder for Frivilligsentralen i Melhus.

Bøssebærerne

I Melhus er det skolenes foreldreutvalg som stiller med bøssebærere, og Frivilligsentralen har inntrykk av at bøssebærerne er klar. Frivilligsentralen står for den praktiske organiseringa av TV-aksjonen.

– Det er veldig flott at foreldrenes arbeidsutvalg ser verdien i dette. TV-aksjonen er den største dugnaden i Norge, og vi ville ha slitt uten skolenes innsats, sier varaordfører Estenstad.

Kjellaug Angvik som er representant på vegne av Melhusbanken som teller opp innholdet i bøssene, tror TV-aksjonen kan gi mye læring for ungene. Melhusbanken gir opptellinga som en dugnadsinnsats. De ansatte får lønn for å stille opp søndag 22. oktober, mens banken ikke tar betalt for opptellinga.

Ulike aktiviteter gjennomføres for å skaffe inntekter til TV-aksjonen. Nylig ble en konsert med korps og spelemannslag arrangert i Horg kirke, og Rosmælen skole har hatt skoleløp.


Konsert og kunst for TV-aksjonen

Allerede nå er det klart at det blir konsert og ringepanel for UNICEF som er årets innsamlingsmål for TV-aksjonen.

 

Ringepanel

Næringsforeninga skal fredag 20. oktober ha ringepanel slik foreninga har hatt de siste årene. Leder Hans Petter Øien Kvam fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus forteller at næringslivets bidrag er ringepanelet der næringslivsaktører ringer rundt for å få bidrag. Rosmælen skole er blitt invitert til å bidra med et kunstverk, og Øien Kvam opplyser at vinneren av kunstverket enten blir én som er trukket ut blant bidragsyterne eller den som gir mest.