- Sjøørretårgangen 2017 er gått tapt

Miljøvernforbundet frykter at sjøørreten ikke får gytt i Ratebekken i Melhus på grunn av E6-bygginga, mens Statens vegvesen henter inn ekspertise for å hjelpe fisken.

Arne Hansen fra Norges Miljøvernforbund peker ned mot Ratebekken som er avgravd. I anleggsområdet er bekken lagt i et plastrør. 

For å komme seg oppover Ratebekken for å finne gytesteder, må sjøørreten hoppe opp omtrent en meter for å komme seg inn i vannrøret. Det tror Norges Miljøvernforbund ikke er mulig for sjørreten. 

Nord for Melhus sentrum er det omfattende anleggsarbeid, og Ratebekken er blitt gravd opp. Foran står Arne Hansen fra Norges Miljøvernforbund som slår av en prat med Oddvar Langørgen som går tur med hunden Milo. 

Nyheter

- Statens vegvesen pleier å være flink. Men i dette tilfellet har de gjort en kjempeblemme. Hele 2017-årgangen vil gå tapt, sier Arne Hansen i Norges Miljøvernforbund.

Ratebekken

Etter å ha fått tips om at oppgangen for sjøørret kan ha blitt stengt under bygging av ny E6 på Jaktøyen i Melhus, dro Arne Hansen til Ratebekken.

- De har jo lagt et plastrør, og med en meter opp til plastrøret, er det umulig for sjøørreten å gå opp i Ratebekken for å gyte. Det som vil skje, er at sjøørretene blir stående der bekken er blitt avgravd, og så slipper sjøørretene rogna der det ikke er gytegroper, sier Hansen.

Ratebekken renner ut i Gaula, og er en viktig gytebekk for sjøørreten. Sjøørreten er blitt fredet på grunn av lav forekomst, og rydding i bekker er ett av tiltakene som å få opp bestanden. Nå frykter Hansen at det blir enda færre sjøørreter på grunn av det som har skjedd i Ratebekken.


Elever jobber for mer sjøørret

Naturen er læringsarena for elever ved Øya videregående skole.

 

- Denne årgangen er tapt. Vi forlanger at det graves opp og senkes slik at sjøørreten kan gå opp. Melhus kommune bryter EU's vanndirektiv og naturmangfoldloven om det ikke gjøres noe, og blir det ingen løsning, vil vi anmelde dette. Vi oppfordrer folk til å følge med når det bygges E6 videre oppover dalen, sier Hansen.

Oddvar Langørgen bor i området, og han kom ruslende forbi da Hansen fra Norges Miljøvernforbund var ved Ratebekken. Han minnes fisketurer i Brubakkbekken i nærheten, og han forteller at han som medlem av Melhus jeger- og fiskeforening har vært med på å renske bekker for å hjelpe fisken fram.

Innhenter fiskekompetanse

Da Trønderbladet tok kontakt med entreprenøren som utfører anleggsarbeid ved Ratebekken, bad entreprenøren om at Statens vegvesen kommer med en kommentar.

Byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen opplyser at vegvesenet er i ferd med å innhente fiskekompetansen, og har hatt kontakt med Gaula fiskeforvaltning og Melhus jeger- og fiskeforening.

- Det har vært befaring ved Ratebekken i dag fredag, og det sto ingen fisk i bekken da. Vi skal gjøre det beste for å sette inn tiltak, og venter på hjelp til hva som kan gjøres, sier Bidtnes.

Bidtnes viser til at E6-bygginga mellom Melhus og Trondheim fører til mye anleggsarbeid på en gang og store konstruksjoner. Søra er den største bekken/elva i området, og der har vegvesenet satt inn tiltak for å sikre at fiskene fortsatt får levelige vilkår etter veibygginga.


Her kommer ny E6

Å bygge en åtte km lang vei til 2,5 milliarder, er ikke gjort i en håndvending. Snart vil bilistene for alvor merke dette.