Ikke avklart hva som skjer med hundene

To jakthunder rev sauer i Synnerdalen 20. august, og saken er nå oversendt påtalemyndigheten.

Denne blodflekkede sauen ble fotografert etter at to hunder hadde herjet i saueflokkene i Synnerdalen 20. august. Privat foto. 

Nyheter

Midtre Gauldal lensmannskontor har foretatt avhør og etterforskning, og lensmannsførstebetjent Svein Erik Halvorsen opplyser at det blir opp til påtalemyndigheten hva som skjer videre.

En mann i 50-årene har innrømmet at hundene var på vidvanke denne søndag formiddagen. Mannen beskrives som fastboende i Budalen.

– Faktum i saken blir ikke bestridt, sier Halvorsen.

– Hva skjer med hundene?

– Det blir opp til påtalemyndigheten, opplyser Svein Erik Halvorsen.

Synnerdalen beitelag har krevd at hundene må avlives. 25 personer var ute for å lete etter skadde sauer denne dagen. Det ble funnet to som var ihjelrevet. To var så skadet at de måtte avlives, mens sju mindre skadde fikk leve videre. Fire sauer var savnet, men dette tallet kan ha endret seg i forbindelse med sanking, opplyser Halvorsen.

Ifølge beitelaget ble den samme hundeeieren også i juli anmeldt fordi det ble funnet to lam som var drept i det samme området. Denne saken er fortsatt under etterforskning.


Spent på om bjørnen kommer tilbake

Fellingstillatelsen på bjørn er gått ut, men rådgiver Kai Børge Amdal vil gjerne ha meldinger fra folk som kan ha sett rovdyret.Bjørn tok sauer

Tre døde sauer er funnet i Midtre Gauldal, og rovviltkontakten forteller at sauene er drept av bjørn.