Nå blir E6 Soknedal synlig

Om kort tid blir det svært så merkbart at bygging av E6 Soknedal er i gang, og i neste uke blir det informasjonsmøte.

Soknedal sentrum med anleggskontoret til E6 Soknedal i forgrunnen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Assisterende prosjektleder Idar Lillebo og og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Informasjonsmøtet blir i Soknahall på onsdag i neste uke mellom klokka 18 og 20, og kom gjerne for å få informasjon og for å stille spørsmål, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Stenger fylkesvei

I høst skal fylkesveg 651 mellom Hovsbrua og krysset ved Hanshus i Soknedal stenges som følge av E6-bygginga. Johnsen forteller at slik det ser ut nå, blir fylkesveien stengt 9. oktober og i seks uker framover. Datoen er ikke helt fastspikret, og Johnsen sier at datoen trolig er avklart når informasjonsmøtet holdes.

Omkjøringsveien blir lang, og Johnsen opplyser at grunneiere og firma har stilt areal til disposisjon i Soknedal, for dem som vil parkere for så å gå langs beredskapsveien bort til skolen og barnehage.

Mens fylkesveien er stengt, vil det ikke være mulig å kjøre helt fram til skolen, barnehagen og kirka. Beredskapsveien som skal etableres, blir stengt med bom og blir bare åpen for skolebussen, utrykningskjøretøy og gående, forteller Johnsen.

– Alle skolebarn som bor i det berørte området i Soknedal, har skolebuss. For den som skal til skolen og barnehagen på kveldstid, vil det bli mulig å gå langs beredskapsveien mellom Ertshus og kirka, sier Johnsen.

Mange lass til Hovin

Under informasjonsmøtet kommer representanter for byggeledelsen i Statens vegvesen, AF Gruppen som vant E6-kontrakten og fra underentreprenøren K. Austad i Volda. Sistnevnte skal stå for veibygging og masseforflytning.

300.000-350.000 kubikkmeter stein og sand skal kjøres fra Soknedal til Hovin som en forberedelse til ny E6 på Hovin. Johnsen regner med at lastebilene vil kjøre tomme tilbake.

– AF Gruppen er stilt fritt til hvor de vil hente masse til E6 i Soknedal, sier Johnsen.


Stenger fylkesvei i Soknedal

Bygginga av E6 i Soknedal fører til at folk må belage seg på omkjøringer i høst.

 

Sprenging

Sprenging av Soknedalstunnelen tror Johnsen ikke starter før ved nyttår. Imidlertid kan det bli sprenging på dagtid før den tid, og da særlig i området mot Vindalsliene. Assisterende prosjektleder Idar Lillebo forteller at E6 kan bli stengt i perioder i inntil 30 minutter som følge av sprenginga.

Boligriggen

Trønderbladet har tidligere skrevet om at AF Gruppen er på leting etter tomt til boligriggen som skal huse rundt 100 personer. AF Gruppen har ønsket å kunne sette opp boligriggen i Soknedal, men regner med begrensede muligheter der på grunn av landbruksareal. I stedet har AF Gruppen sendt inn en søknad til kommunen om tomt på Støren.


E6 Soknedal-avtalen signert

Tirsdag 1. august signerte AF Gruppen kontrakt med Statens vegvesen for bygging av E6 Soknedal.

 

– Entreprenøren har inntil videre leid seg inn på ulike steder som hotell og pensjonat. Vi håper at det ordner seg raskt med tomt, sier prosjektleder Johnsen.


E6 Soknedal

Haster å finne tomt til boligrigg

Både AF Gruppen og utvalgsleder Svein Fløttum har fått mange henvendelser fra interessenter som tilbyr tomt til boligrigg.