- Vi blir nok sett på som et protestparti

MDG-politiker Eirik Engan hadde nøkterne forventninger til valget.

MDG-politiker i Melhus, Eirik Engan, mener partiet må utforme en mer helhetlig politikk fram mot de neste valgene.  

Nyheter

Selv om alle stemmer fra mandagens stortingsvalg fortsatt ikke er registrert, ligger Miljøpartiet De Grønne (MDG) an til en oppslutning på 3,2 prosent. Det er en framgang på 0,4 prosentpoeng sammenliknet med 2013, men sentrale MDG-ere håpet nok å bli vist mer tillit av folket. Partiet har blitt viet mye plass i mediene og fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Men denne kapitalen har ikke blitt omsatt i nok mange stemmer. Bortsett fra at Une Aina Bastholm har overtatt stortingsplassen til Rasmus Hansson, som i stedet stilte til valg i Akershus.

- Det var en del hetsing også. Og selv om det heter at all PR er god PR, er det nok ikke sånn. Det har vært mye skremselspropaganda mot oss, mener Eirik Engan, som sitter i kommunestyret for MDG i Melhus.

Nøktern forventning

Han omtaler seg som en av de mer nøkterne i partiet.

- På vegne av meg selv: Jeg hadde ikke forventet at vi skulle ta sperregrensen (4 prosent oppslutning), selv om vi touchet både over og under den på meningsmålinger i forkant av valget, sier han.

Dagen derpå beskriver han stemningen i partiet som laber. Han tror partiet har mistet stemmer til spesielt Senterpartiet i distriktene, mens de i byene har lekket til både Rødt og SV.

- Vi blir nok sett på som et protestparti som ikke har nok ferdige løsninger. MDG har nok vært et typisk byparti med lite oppslutning i distriktene. Samtidig er vi et enmannsparti som har lykkes med å bli valgt til Stortinget igjen. Rød Valgallianse gikk rett ut igjen etter å ha blitt valgt inn, minner Engan om.

Oljeretorikk

Samtidig har det vært gode kår for såkalte protestpartier de siste årene. Donald Trump sitter som president i USA, det hadde ingen forventet da han lanserte sitt kandidatur. Storbritannia har valgt å forlate EU, og det var det heller ikke mange som faktisk trodde ville skje. MDG-politikeren tror oljen er hovedårsaken til at flere ikke protesterer i det norske valget.

- Det har sammenheng med at vi har en oljebasert økonomi. Retorikken går på at vi er helt avhengig av den, men oljen vil forsvinne etter hvert. Og oljen går på bekostning av andre næringer, sier han.

MDGs talspersoner var i valgkampen tydelige på at de ønsker at oljenæringen skal fases ut i løpet av 15 år. Det grønne skiftet skal sørge for 150.000 nye arbeidsplasser. Ultimatet mot oljenæringen ble oppfattet som lite troverdig politikk hos konkurrentene.

- Vi var nok for utålmodige, kanskje er ikke 15 år en riktig målsetning, sier Engan.

Han mener forslaget om fem kroner ekstra på drivstoffprisene ble vanskelig å nå gjennom med, spesielt i distriktene der det skorter på gode alternativer til privatbilisme.

Kompromissparti

Det som er sikkert er at alle partier, også de som er fornøyde med oppslutning, vil vurdere valgkampen. Og så skal det stakes ut en kurs videre. Engan kommer med noen momenter til fortsettelsen:

  • En mer helhetlig kurs der partiet også er mer relevant for distriktene.
  • Være en tydelig stemme i debatten om jordvern.
  • Inngå kompromisser for mer innflytelse.

- Partiet må nok gjennom en modningsprosess, tror Engan om MDG som erobret et sete på Stortinget for første gang i 2013.