Senterpartiet er den store vinneren i Melhus

Kraftig fall for Ap og Frp.
Nyheter

Når 95 prosent av stemmene i Melhus er talt opp, fordeler stemmene seg slik:

(tallene i parantes er stortingsvalget i 2013)

Arbeiderpartiet 32,4 % (-3,2)

Høyre 19,4 % (-0,9)

Senterpartiet 14,3 % (+6,2)

Fremskrittspartiet 14,3 % (-2,2)

Kristelig Folkeparti 5,2 % (-1,2)

Sosialistisk Venstreparti 3,9 % (+0,9)

Venstre 2,2 % (-1,2)

Miljøpartiet De Grønne 2,1 % (+ 0,5)

Rødt 1,3 % (+ 0,7)

Pensjonistpartiet 1,1 % (+ 0,6)