Nesten rent bord for Ap og Sp

I Midtre Gauldal er det to partier som dominerer.

Helge Halvorsen var blant dem som hjalp til i valglokalet på Støren. 

Nyheter

Da alle stemmene i Midtre Gauldal var telt opp, viser resultatet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet går fram, mens Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti går tilbake.

Fintellinga viser at Senterpartiet er blitt største parti med 31,9 prosent, mens Arbeiderpartiet fikk 31,8 prosent.

13,3 prosent har stemt Høyre, mens Fremskrittspartiet har fått en oppslutning på 11,4 prosent.

Kristelig Folkeparti har fått 3.9 prosent, Sosialistisk Venstreparti 2,6 prosent, Miljøpartiet De Grønne 1,1 prosent, Venstre 1,8 prosent, Pensjonistpartiet 0,6 prosent og Rødt 0,6 %. De øvrige partiene har fått 0,3 prosent og mindre.


Jevn strøm til valglokalet

Midtre Gauldal har todagersvalg, og det var køtendenser i valglokalet på Støren.


I Midtre Gauldal er det 4376 stemmeberettigede, og 801 av disse har forhåndsstemt. Frammøteprosenten var 76,8. 21 av stemmene var blanke og 7 stemmer ble forkastet.

- For Senterpartiets del er jeg veldig fornøyd med stemmetallene, og det er ingen grunn til annet, sier ordfører Sivert Moen (Sp).

Moen tror de gode stemmetallene for Senterpartiet skyldes at velgerne har reagert på regjeringas sentraliseringspoltikk, politireformen, kommunereformen og rovdyrpolitikken.