Ap, Frp, KrF og H tilbake i Melhus

Telling av stemmene viser at småpartiene og Senterpartiet går fram i Melhus, mens pila peker nedover for Arbeiderpartiet og Høyre.

Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Da nesten alle stemmene var telt opp i Melhus, viser tallene at de store partiene som Arbeiderpartiet og Høyre går tilbake.

Arbeiderpartiet hadde en oppslutning på 32,4 prosent blant dem som stemte, mens Høyre har fått 19,4 prosent av stemmene. Senterpartiet har framgang, og fikk 16,9 prosent.

Fremskrittspartiet fikk 14,3 prosent, og har gått tilbake, og Kristelig Folkeparti har også tilbakegang. KrF har fått 5,2 prosent.

Sosialistisk Venstreparti kan notere framgang, og har fått 3,9 prosent av forhåndsstemmene, mens Miljøpartiet De Grønne har fått 2,1 prosent. Venstre går tilbake, og får 2,2 prosent.

Pensjonistpartiet har oppgang, og har fått 1,1 prosent. Rødt kan notere seg 1,3 prosent. For de andre partiene er oppslutninga under 0,3 prosent.


Tusenvis har forhåndsstemt

Hver fjerde stemmeberettigede i Melhus har forhåndsstemt, og det gjelder nesten like mange i Midtre Gauldal.

 

I Melhus er det 11.781 stemmeberettigede, og det er avgitt 3143 forhåndsstemmer. Klokka 23.01 var 95 prosent av stemmene telt opp. Oppmøteprosenten var 77,4. 57 av stemmene var blanke.


Stemmeurne fra 1885

I Melhushallen er den eldste stemmeurna over 100 år gammel.


Tallene er fra Valgdirektoratet, og resultatet av stemmegivninga fra mandagen, er ikke klar ennå.