Tusenvis har forhåndsstemt

Hver fjerde stemmeberettigede i Melhus har forhåndsstemt, og det gjelder nesten like mange i Midtre Gauldal.

Petter Nordhaug og Erlend Rennan er blant de mange som har forhåndsstemt, og det gjorde de i Melhus rådhus. 

Nyheter

For første gang har over en million forhåndsstemt i et valg i Norge, og Valgdirektoratet opplyser at det er registrert 1.029.014 forhåndsstemmer.

Antall forhåndsstemmer er høyt også i Melhus og Midtre Gauldal.

Melhus

I Melhus har 3166 forhåndsstemt, og det utgjør 26,9 prosent av de 11788 stemmeberettigede.

Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal har 807 forhåndsstemt, og der er det 4387 stemmeberettigede. 18,4 prosent har forhåndsstemt.

Skaun

I Skaun har 1236 forhåndsstemt, og det utgjør 21,5 prosent av de 5751 stemmeberettigede. I Trondheim har hvert tredje forhåndsstemt.

Forhåndsstemminga ble avsluttet på fredag. Nå gjenstår selve valgdagen. Regjeringen har tidligere bestemt at det ikke er mulig å stemme over internett, og har også bestemt at stemmene skal telles opp manuelt for å ivareta sikkerheten.


Gåsbakken får ikke eget valglokale

Et valglokale på Gåsbakken kan bli utsatt for hacking, og er dessuten i et religiøst bygg.

 

Noen kommuner har valg over to dager. Midtre Gauldal er en av dem, og har åpent valglokale i dag søndag i to timer fra klokka 17. Valglokalene er rundt om i grendene. Melhus har én valgdag, og den er på mandag.