Kan få pluss i regnskapet

Pleie og omsorg i Midtre Gauldal går med minus, mens kommunen totalt sett ligger an til pluss i regnskapet delvis på grunn av eiendomsskatten.
Nyheter

Eiendomsskatten i Midtre Gauldal har hjulpet på likviditeten. Det framgår av finansrapporten som legges fram for formannskapet på torsdag.

Eiendomsskatten

- Vi skal hele tiden vurdere om vi har nok likviditet for å dekke løpende forpliktelser. Vi har pr. 30. april ikke stor margin, men vi ser ingen behov for å gjøre noen tiltak da vi vet at innbetaling av eiendomsskatt hjelper på likviditeten, skriver rådmannen i finansrapporten.

Rådmann Knut Dukane bekrefter at eiendomsskatten er noe av forklaringen på at Midtre Gauldal har klart å snu minus til mulig pluss i regnskapet. Eiendomsskatten har vært omstridt, men er i ferd med å komme inn til kommunen.

- Prognoser viser at det ligger an til et mindreforbruk i år, sier rådmann Dukane.

Mindreforbruk betyr at kommunen får overskudd i regnskapet.


Penger på konto før jul

Midtre Gauldal kommune lover at pengene for eiendomsskatten i fjor tilbakebetales før jul.

 

Pleie og omsorg

Imidlertid kan ikke alle sektorene i kommunen vise til pluss. Dukane forteller at pleie og omsorg har 4,5 millioner kroner i minus, og at dette skyldes ressurskrevende brukere som kommunen ikke har kalkulert med og at omorganiseringa av pleie og omsorg ikke ha trådt i verk for fullt. For å dekke opp millionminuset, trekker rådmannen inn penger som var satt av som reserve og ber om sparing.

Midtre Gauldal har ikke tatt opp lån hittil i år, og Dukane sier at det ikke er aktuelt å ta opp lån til investeringer der noe av summen går til drift. Finansavkastningen pr. 30. april er på 925.106 kroner.

Finansrapporten legges fram for formannskapet som følge av finansreglementet der det står at rådmannen skal rapportere status for kommunens finansforvaltning til kommunestyret, minst tre ganger i året.