Stadig grønnere bilpark i kommunene rundt Trondheim

Andelen elbiler varierer fra null til 10,4 prosent i Sør-Trøndelag.
Nyheter

Ikke overraskende er det flest elbiler i kommunene med stor andel pendlere. I Malvik er 10,4 prosent av bilene elbiler, deretter følger Klæbu (9,7 %) og Skaun (8,9 %). Så er det et hopp ned til Trondheim (5,9 %) og Melhus (5,4 %). Fra penderkommunene er det ytterligere et hopp ned til de andre kommunene. I Midtre Gauldal er andelen elbiler 1,5 prosent. Lavest andel elbiler i Sør-Trøndelag finner vi i Tydal, Osen og Roan med null prosent.


 

Uventede resultater

En oversikt over elbilhandelen i norske kommuner viser noen uventede resultater. Hovedstaden kommer blant annet overraskende langt ned på lista. 

Oslo kommune ligger nemlig bare på sjetteplass på lista over elbilhandelen i norske kommuner med flere enn 30.000 innbyggere. Øverst troner Asker, før Bergen og Bærum. Vestlandshovedstaden Bergen ligger oppsiktsvekkende høyt oppe på lista, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, som står bak kommuneoversikten over elbiler.

– Jeg tror en viktig grunn er at de lokale elbilfordelene virkelig kommer til sin rett i Bergen. Man slipper å betale bompenger, for eksempel. Og folk har lettere ladetilgang hjemme, fordi færre bor i leiligheter her enn i Oslo, mener hun.

Hurtigladere ikke avgjørende

Kommuneoversikten viser at det ikke nødvendigvis er tilgangen på hurtigladere som spiller inn når folk skal velge mellom elbilkjøp og fossilbilkjøp. Nederst på lista ligger Gjøvik. Andelen elbiler er kun på 1,1 prosent i Oppland-kommunen, til tross for at mulighetene for hurtiglading er forholdsvis gode i hele fylket.


Biljakt endte da stjålet elbil gikk tom for strøm

To tenåringer tatt etter biljakt fra Trondheim til Melhus.

 

Nordland fylke har dårligere tilgang på hurtigladere enn Oppland, men Bodø havner likevel på en delt 9. plass, sammen med Skedsmo kommune. Det er langt flere ladeplasser foran for eksempel Tromsø, som er en mye større kommune i Nord-Norge. Tromsø havner nemlig på tredje sisteplass.

Bu mener de ulike elbil-fordelene er et viktig insentiv ved anskaffelse av elbil. Bodø fikk en bomring i 2015, noe Bu mener spiller inn på den høye andelen elbiler i bilparken der.

– På Gjøvik er det ingen bomringer, og det viser at lokale insentiver er viktig. Lokalpolitikere har dermed en god del makt til å påvirke utsiktene når det gjelder antallet elbiler i kommunen, sier hun.

Øykommuner på topp

Dersom man ser på alle kommuner i Norge, og ikke bare de største, er det faktisk en helt annet trio på de øverste plassene. Tre øykommuner, for å være mer presis. Finnøy, Askøy og Averøy troner på toppen, i synkende rekkefølge. Finnøy med sine drøyt 3.000 innbyggere har en elbilhandel på 20,1 prosent.


Godtar ikke at elbiler må betale bompenger på E6

Melhusordføreren mener bremsen må på når Nye Veier vil at elbileiere skal betale for seg i bommene på nye E6 i Trøndelag.

 

At øykommunene kommer så høyt opp på lista er ikke overraskende, mener Bu. Både riksferger og fylkesveiferger har lenge vært gratis for elbiler.

– Vedtaket på Stortinget har vært at riksveifergene skal være gratis for elbiler, og så har det vært en praksis at fylkesveifergene har fulgt samme «regel», men nå har dette gradvis endret seg, forklarer Bu.

Hun advarer mot å tro at elbilsalget nå «går av seg selv» og at elbilen kan konkurrere mot fossilbiler på egen hånd.

– Norge har et ambisiøst mål om å stoppe salget av fossilbiler innen 2025, og da kan vi ikke hvile i utviklingen. Vi må jobbe for å nå det målet, også lokalt, sier Bu.