Oppfordrer flere til å stemme

Bare seks av ti stemmer i Melhus, og førstegangsvelgere mener det er på høy tid at flere benytter seg av stemmeretten.

FORHÅNDSSTEMME: Petter Nordhaug (18) og Erlend Brattgjerd Rennan (19) gjør seg klar til å legge stemmeseddelen i valgurna. T.v. ordfører Gunnar Krogstad og stortingskandidat Kristian Torve fra Arbeiderpartiet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

SJEKKES: Siden Erlend Brattgjerd Rennan (19) ikke er bosatt i Melhus, må han først vise legitimasjon og få utskrevet valgkort før han kan stemme. Eli Sunnset Lium og Marit Skånseng Mjelve er valgfunksjonærer.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Petter Nordhaug (18) er førstegangsvelger, og han forhåndsstemte i Melhus rådhus på torsdag.

– Det er vår framtid det handler om, sier Nordhaug.

Forhåndsstemte

Den ordinære forhåndsstemminga startet 10. august, og varer til 8. september. Før den ordinære forhåndsstemminga startet, var det tidligstemming og få benyttet seg av den muligheten.

Nordhaug er lærling, og er opptatt av at ikke alle ungdommer får lærlingplass eller jobb. Torsdag forhåndsstemte han samtidig som at stortingskandidat Kristian Torve (Ap) var ute på stemmeturné. Torve er ungdomskandidaten til Sør-Trøndelag Arbeiderparti, og er opptatt av at flere enn 60 prosent må stemme under valget 11. september.

– Det er veldig flott at de tar seg tid til en turne, og det får oss opp av sofaen. For meg var valget enkelt, og jeg er opptatt av at vi må få være med på å bestemme siden det er vår framtid det dreier seg om, sier Nordhaug.

Hvilket parti Nordhaug valgte, avslører vi ikke. Men det kan nevnes at Nordhaug kommer fra en familie som har vært politisk aktive i Arbeiderpartiet.

Forhåndsstemminga i Melhus pågår i et rom i tilknytning til Melhus bibliotek, og Marit Skånseng Mjelve forteller at flere sto i kø da den ordinære forhåndsstemminga startet. Politikere sitter ikke lenger i valglokalene, men ordfører Gunnar Krogstad (Ap) tok likevel turen innom stemmelokalet for som han spøkefullt sa det, «å sjekke at alt gikk riktig for seg».


Tidligstemming i gang

Har du bestemt deg for hvem du vil stemme på ved stortingsvalget, kan du gjøre det allerede nå.

 

Fremmedstemme

En annen som forhåndsstemte og som er førstegangsvelger, er Erlend Brattgjerd Rennan. 19-åringen bor i Rissa, og er med stortingskandidat Torve på stemmeturnen i kommunene Oppdal, Holtålen, Rennebu, Melhus og Malvik. Siden han bor i Rissa, regnes stemmeseddelen hans som fremmedstemme og han måtte få laget eget valgkort siden han ikke har valgkort for Melhus. Fremmedstemmene teller naturligvis like mye som lokale stemmestemmer, og innebærer at for eksempel studenter som ikke befinner seg på hjemstedet på valgdagen, kan forhåndsstemme der de oppholder seg.

–Jeg mener det er veldig viktig at ungdom stemmer. Vi står foran et verdivalg, og vi har muligheten til å påvirke politikken ved å stemme. 120.000 står uten arbeid, og det er vår framtid det står om, sier Rennan som blir lærerstudent i Trondheim fra høsten av.

Stortingskandidat Torve mener det er behov for en stemmerettspatrulje for å vekke stemmeinteressen, og da spesielt hos ungdom.

- Mitt inntrykk er at ungdom er bevisst på at de har et samfunnsansvar. I 2011 så vi at mange stemte. Når jeg er ute blant folk, lytter jeg til hva folk mener og vil ta med synspunktene til Oslo om jeg kommer inn på Stortinget, sier Torve.

Tilrettelegging

At Melhus har vært nede i 60 prosents oppslutning om valg, kommer ikke som en overraskelse på ordfører Gunnar Krogstad.

– Jeg har ikke en spesiell formening om hvorfor det er slik, men Melhus har omtrent samme oppslutning om valg som omliggende kommuner har. Små kommuner har gjerne bedre oppslutning. Jeg mener at mulighetene til å få stemme er godt nok bekjentgjort. Nå er det opp til de politiske partiene å få folk til å stemme, og jeg oppfordrer folk til å stemme siden valget handler om folks hverdag, sier Krogstad.

I Melhus er det også mulig å forhåndsstemme i utvalgte butikker 2. september. På valgdagen er det seks stemmelokaler, og disse er Melhushallen, Rosmælen skole, Lundamo barneskole, Hovin skole og samfunnshus og Eid skole.


Hver fjerde stemte i Melhus

Fintelling har gitt litt bedre oppslutning om folkeavstemninga.