Gratis fiske i Gaula

Lørdag kan du fiske gratis i et laksevald på Hovin. Tidligere i sommer er det fanget opp i 12,5 kilo tung laks på dette valdet.

ØNSKER VELKOMMEN: - Horg jakt- og fiskelag ønsker alle hjertelig velkommen, sier Ann Jorun Moen som står sammen med John Ivar Sørløkken som også sitter i styret i laget. 

Det er viktig å rekruttereAnn Jorun Moen

Nyheter

Horg jakt- og fiskelag åpner ett av sine seks vald i Gaula slik at alle kan fiske gratis der på lørdag.

For andre gang

– Vi arrangerte fiskedag i fjor for første gang, og vil gjenta suksessen, forteller Ann Jorun Moen, leder for studie- og ungdomsutvalget i Horg jakt- og fiskelag.

I fjor ble det tatt tre lakser på åpen dag, og to av dem ble tatt av personer som aldri hadde fisket laks før. En av dem var en 13-åring, forteller Moen.

Horg jakt- og fiskelag har fått dispensasjon fra Miljødirektoratet slik at det ikke kreves fiskeavgift for den som vil prøve seg på laksefiske på valdet Gylløyen på lørdag.

For alle

– Fiskedagen er åpen for alle uansett alder, og vi stiller også med fiskestenger. Valdet er godt egnet for barnefamilier, og det er fin vannkant. En kan kjøre helt ned til elva, og det er parkeringsplass like ved. Fisket er åpent på lørdag fra 12 til 17, sier Moen.

Valdet Gylløyen finner en ved å kjøre langs gamle E6 mellom Hovin og Støren, og så passere en undergang på veien ned til Gaula. Moen opplyser at det blir skiltet slik at det skal være lett å finne fram.

– I tillegg vil vi ha natursti og luftgeværskyting, og vi selger billig grillmat samt kaffe. Det vil være partytelt der slik at en kan stå under tak om det blir regn. Medlemmer fra jakt- og fiskelaget stiller opp for å hjelpe til, sier Moen.

Moen forteller at valdet Gylløyen er det mest egnede valdet for en åpen dag, av de vald Horg jakt- og fiskelag har. I sommer er det tatt to lakser over 10 kilo der.

Rekruttering

– Tanken bak fiskedagen er å få fokus på elva. Det er mye som skjer med tanke på kvoter, regler og ny E6. Gaula er viktig for Gauldalen, og det er viktig å rekruttere, sier Moen.

Selv er Moen blitt en ivrig laksefisker.

– Jeg har hatt mine timer i elva, og jeg fisket på meg senebetennelse før jeg fikk min første fisk. Det er ingen selvfølge å få fisk. Jeg har fått noen småfisker. Å fiske i Gaula er en opplevelse, forteller Moen.


Forventer super laksehelg

Årets sesong i Gaula er preget av store fisker og god stemning.