Sikrer veibanen etter raset

Vegvesenet sikrer enda mer, etter raset som gikk ved Hindbjørgen i Singsås i desember i fjor.

SIKRER YTTERLIGERE Statens vegvesen sikrer fylkesvei 30 ved Hindbjørgen i Singsås ytterligere, etter at det gikk et stort isras her i desember i fjor. De flytter veien litt inn, og gjør den samtidig bredere.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

Israset som gikk ved Hindbjørgen i Singsås, på fylkesvei 30 5. desember i fjor, tok med seg halve veibanen og gikk over togskinnene. Et tog sporet av som følge av raset. I disse dager jobber også vegvesenet med å sikre veien etter raset på stedet, som ligger rett sør for Singsås sentrum.

Flytter veien innover

– Det er egentlig en fortsettelse på den jobben som ble gjort etter raset, forteller Petter Bendheim som er byggeleder i Statens vegvesen.

Den gang tok de ut mye masse på innsiden av veien, og nå har de tatt ut enda mer masse. De har også drenert på innsiden av veien.

– Vi flytter veien litt lenger inn, så vi avlaster kanten ned mot jernbanen. Og vi lager veien litt bredere, sier Bendheim.

Det har også blitt det de kaller en baksleng på veien, som betyr at kurvaturen i svingen er dårlig.

– Vi prøver å gjøre om slik at vi får en god kurvatur på veien der også.

Siger ned mot jernbanen

Han sier at skråningen ned mot jernbanen er bratt og grunnen litt ustabil. Derfor jobber de med å avlaste kanten.

Generelt er dette en rasutsatt vei, og det har gått flere små og store ras på strekningen mellom Støren og Røros de siste årene. Særlig er nettopp dette strekket sør for Singsås utsatt.

– Det er jo setningsskader på veien, og det siger hele tiden. Vi fyller på masse kontinuerlig. Det er en trasig strekning, sånn sett. Vi håper å få sikret nettopp denne biten litt bedre nå med dette, sier Bendheim.