Flere jegere jaktet småvilt

Flere rypejegere bidro til en økning i antallet småviltjegere siste jaktår. Hver jeger klarte i snitt å skyte én rype.

RYPE: Å jakte rype er en populær hobby i Norge. ARKIVFOTO  Foto: Petter Fløttum

Nyheter

Totalt 84.000 jegere jaktet småvilt i jaktåret 2016/2017 viser tall fra SSB. Det er en oppgang på 4 prosent fra året før. Oppgangen skyldes hovedsakelig at flere jaktet rype.

På grunn av redusert rypebestand de siste årene har jakten mange steder blitt stoppet helt, eller det har blitt innført begrensninger. Men I Sør-Norge har det vært et godt rypeår i år, og bestanden har økt. Områder som tidligere har vært fredet har derfor blitt åpnet for jakt.

Totalt ble det felt 88.000 ryper i Sør-Norge i løpet av 2016/2017. Det er en oppgang på 59 prosent fra forrige jaktår. I alt var 12 prosent flere på rypejakt i år enn i fjor.


– Vi skal regulere jakta på en måte som rypebestanden tåler. Samtidig vil Statskog slippe til flest mulig jegere. Med mer fakta på bordet kan vi bedre ivareta både rypa og rypejegeren, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog Kristian Eiken Olsen.

Det er også felt flere skogsfugl, ærfugl og svartand på landsbasis.

Pålegger jegere å teste for skrantesyke

Jegere i Melhus og Midtre Gauldal må ta hjerneprøve fra felt vilt etter pålegg fra Miljødirektoratet.


Grafikken viser tallene for hvor mange ryper som ble felt i hver kommune i Norge. I Melhus ble det felt 150 stk, mens man felte 2 450 ryper i Midtre Gauldal kommune. Høyest antall i landet hadde Karsløy kommune i Troms, med hele 12 850 ryper.

(NTB)