Alle har fått botilbud

Torsdag kveld skal alle de brannrammede ha flyttet inn i mer permanente boliger på Støren.

BOLIG TIL ALLE: Alle som vil, har fått tilbud om ny bolig. Innen torsdag kveld skal de ha flyttet inn i sine nye, mer permanente hjem. Tove Mette Aufles er leder i NAV Midtre Gauldal.  Foto: John Lerli, TB

JOBBER VIDERE: Rådmann Knut Dukane forteller at kommunen skal møte forsikringsselskapet fredag, og at de trenger litt tid på å bestemme hva de skal bruke branntomta på videre.  Foto: John Lerli

Nyheter

NAV og kommunen har klart å skaffe bolig til alle. Det bekrefter leder i NAV Midtre Gauldal, Tove Mette Aufles.

Det er noen som avventer litt, og har andre løsninger i sikte. Men alle som ønsker, har nå flyttet over til mer permanente boløsninger etter de mistet sitt husvære og alt de eide i brannen på Støren lørdag.


– Gode nok

Bostedene er både kommunale boliger, og private utleieboliger.

– Er det gode nok løsninger dere har funnet?

– Ja, det er det. Det kommer så klart an på øynene som ser. De fleste kommunale leilighetene har stått tomme en stund. Så det trengs litt før de blir hjemmekoselige. De private boligene er fine, sier Aufles.

Boligene må være sentrumsnære. Flesteparten av dem som bodde i boligene som brant, var flyktninger. Flere av dem barnefamilier, som trenger å komme seg til skole og barnehage. Få av dem har biler.


– Fortsatt rystet

Aufles forteller at de brannrammede er godt ivaretatt, og at det etter forholdene går greit.

– Men de er nok rystet fortsatt. Brannen var bare for noen dager siden. De mistet alt de eide, det tar litt tid før de kommer over det.

Aufles berømmer hjelpen og dugnadsinnsatsen som lokalbefolkningen har vist i dagene etter brannen.

– Jeg er råimponert over hvordan innbyggerne har hivd seg rundt. Alle gjør det de kan. Vi i NAV og kommunen håndterer det mer profesjonelle, men vi kan ikke gå inn i hvert enkelt av de mindre hjelpebehovene. Så det å ha noen som bistår, er fantastisk.

Det samme gjentar også rådmann Knut Dukane.

– Det er imponerende. Vi kommer til å gå ut mer i neste uke og takke alle som har stilt opp. Det gjelder privatpersoner, handelsstanden og Frivilligsentralen.

Møter forsikringsselskapet

Fredag skal kommunen møte forsikringsselskapet for å se på erstatningsmodeller og slike praktiske ting etter brannen.

Hva kommunen skal bruke tomta til, er ennå usikkert, og er en prosess de trenger å bruke litt tid på, sier rådmannen.

– Vi må bruke tid på å utrede mulighetene som kan ligge i det tomtearealet.

– Er det mangel på kommunale boliger?

– Det er litt både og. Vi hadde en prosess i forbindelse med at det var stort trykk på mottak av flyktninger. Nå har det roet seg. Som jeg ser det nå, er det ingen spesiell mangel på kommunale boliger.

Han forteller at de har noen planer om boliger for særskilte brukergrupper, som ligger inne i Handlingsprogrammet. Det kan som et eksempel være funksjonshemmede, som mer går inn under kommunens ordinære hjelpeapparat.