Elg og rådyrkalver påkjørt i helga

Både på jernbanelinja og på E6 har det vært viltpåkjørsler.
Nyheter

I løpet av helga har det vært flere viltpåkjørsler.

Lørdag klokka 10.44 fikk politiet melding om at et tog hadde kjørt på to rådyrkalver på strekninga mellom Lundamo og Ler. I politiloggen står det at NSB varsler videre om hendelsen.

Samme dag fikk politiet melding om at en elg var blitt påkjørt på E6 sør for Støren. Ifølge meldinga så elgen ut til å halte. Viltnemnda ble varslet, og rykket ut for å lete etter elgen.