E6-oppdrag til AF Gruppen

AF Gruppen kan få oppdraget med å bygge E6 Soknedal.

Soknedal sentrum. 

29. juni tok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) det symbolske spadetaket for E6 Soknedal. 

Nyheter

AF Gruppen er innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal. Det skriver AF Gruppen på sin nettside. Innstillingen er ifølge AF Gruppen, laget av Statens vegvesen region midt.

Kontrakten er verdt nesten en milliard kroner.


Mange vil bygge E6 Soknedal

Statens vegvesen har fått inn tilbud fra nasjonale og internasjonale firma som vil bygge E6 Soknedal. I dag kommer samferdselsministeren i amerikaner fra Ler for å ta spadestikk.


Fornøyd tilbyder

– Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har stor kapasitet på vei- og tunnelarbeider, og vi ser fram til samarbeid med Statens vegvesen, uttaler konsernsjef Morten Grongstad på firmaets nettside.

Konserndirektør anlegg, Arild Moe, sier at oppdraget er en stor og voksen oppgave innen AF Gruppens kjernevirksomhet.

- Dette er et stort og viktig oppdrag i en region som vi har tro på vil få god utvikling framover. Oppdraget passer oss ypperlig, sier Moe.

AF Gruppen er et børsnotert selskap, og har varslet Oslo børs om at konsernet er innstilt som nummer en for oppdraget med å bygge E6 Soknedal.


Ketil og Ketil graver for E6 Soknedal

- Artig at sjefen selv kommer til Soknedal, synes ansatte i Aune Maskin som stilte gravemaskin til disposisjon for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Arbeidene starter i september 2017 og skal etter planen ferdigstilles i 2021, opplyser firmaet.

Konserndirektøren forteller at den første måneden går med til tilrigging og øvrige forberedende arbeider.

Lokalt har det vært store forventninger om at veibygginga vil gi ringvirkninger, og konserndirektør Moe sier at AF Gruppen har tradisjoner for å ha samarbeid med lokalt næringsliv. Moe nevner at en del av de ansatte er trøndere.

Ifølge AF Gruppen skal trafikken settes på ny E6 i 2020. AF Gruppen skriver på sin nettside at bedriften er ett av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.


Klarsignal for E6 Soknedal

Stortingsflertall for bompengesøknaden.


Klagefrist

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Statens vegvesen har et tokonvolutt-system for anbyderne.  I den første konvolutten lå entreprenørenes framdriftsplaner, CV-er og organisasjonsplaner. Innerst skulle en konvolutt med tilbudsprisen ligge. 

Anbudsfristen var 27. juni, og anbyderne hadde bedt om utsettelse av anbudsfristen. Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen sa til Trønderbladet at vegvesenet denne gangen ikke kjørte prekvalifisering.

- Det er lagt inn en klagefrist til 24. juli, forteller Johnsen.

Tilbyderne

Fem firma la inn anbud. Disse var AF Gruppen, Hæhre, LNS/PNC (arbeidsfellesskap mellom Leonard Nilsen og østerriske PORR), NCC og TOTO (fra Italia).

- Det var fem gode tilbud. Konkurransen var åpen, sier Johnsen.

Ifølge vegvesenet ble alle anbyderne vurdert å være kvalifiserte til jobben. Tilbudet fra AF Gruppen var på omtrent 993 millioner kroner,mens de andre tilbudene lå på mellom 1071-1169 millioner kroner.

-  Helnorske AF Gruppen kom best ut da vi vurderte tilbudene. De har ikke hatt veibyggeoppdrag i Trøndelag tidligere, men har bygd tunnelen i Opdølsstranda. AF Gruppen er kjent som en kompetent og effektiv entreprenør, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Johnsen opplyser at prisleiet på tilbudene var litt i overkant av det vegvesenet hadde ventet seg, men at det ikke ligger an til at det er nødvendig å ta fram en kuttliste.

Ett av tildelingskriteriene er mulige forstyrrelser for omgivelsene.

- Dette er en farefull jobb, og det vil bli ulemper i byggeperioden, sier Johnsen.

Statens vegvesen har brukt en del penger på konsulenter, og har benyttet Sweco for omprosjektering siden det ble tatt hensyn til det lokale ønsket om tunnel i Soknedal. Tunnelen får 80-sone og rumlefelt. Ifølge Johnsen vil den ligne på Harangstunnelen på E39.