Nye Veier vil spare 700 millioner

Ny E6 i Midtre Gauldal får færre kryss og billigere tunnelløsning om det blir slik Nye Veier ønsker.

BILLIGERE TUNNEL: Nye Veier har foreslått at dagens tunneler på Støren beholdes, og benyttes som for den ene kjøreretningen for å spare penger. Den nye Størentunnelen skal ha to løp med til sammen fire felt.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

OM SPAREPLAN: Ordfører Sivert Moen støtter ikke alle innsparingsforslagene til Nye Veier.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Midtre Gauldal slipper ikke unna Nye Veiers spareplan. Ambisjonen til Nye Veier er å spare 20 prosent av kostnaden med ny E6 mellom Melhus og Ulsberg, og når drøyt tre milliarder kroner skal kuttes, vil det merkes.

Kryss

Nye Veiers forslag om å kutte ut Ler-krysset har vakt stor politisk debatt i Melhus, og samarbeidspartiene Arbeiderpartiet og Høyre er uenige om melhuspolitikerne skal gå med på at krysset til 400 millioner kroner forsvinner. Trønderbladet har tidligere omtalt utbyggingssjef Lars Bjørgårds uttalelse om at dersom politikerne ikke godtar spareplanene, vil ny E6 mellom Melhus og Ulsberg måtte vente til 2035.


Nye Veier vil kutte ut kryss på Ler

Melhuspolitikerne har fått valget mellom å gå med på å droppe E6-krysset på Ler eller måtte ventet til 2035 med å få bygd ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

 

Samtidig har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sagt at nyveien skal stå ferdig i 2027. E6 Melhus-Ulsberg står på nest siste plass i Nye Veiers Trøndelags-portefølje, og skjebnen til Lerkrysset kan ha betydning for alle kommunene langs ny E6 sør. Jens Otto Havdal (Ap) reiste spørsmålet i et møte i Melhus formannskap om det ikke vil være slik at om alle veiprosjektene i Nye Veiers portefølje ble optimalisert, ville E6 Melhus-Ulsberg fortsatt stå svært langt ned på prioriteringslista. Ordfører Gunnar Krogstad sier at det ikke tar åtte år å bygge Lerkrysset, og at det er melhuspolitikerne som er planmyndighet og ikke Nye Veier.


Spør folket om Ler-krysset

Melhus Arbeiderparti inviterer til åpent møte for å høre hva folket mener om at Nye Veier vil spare slik at det ikke blir E6-kryss på Ler.

 

Ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal mener at beslutninga om Lerkrysset er noe som må tas i Melhus, men han minner om at Lerkrysset er viktig for å få en kobling til veien til Klæbu som skal slås sammen med Trondheim. På Ler starter fylkesveien som går over til Klæbu.

Sparelista i Midtre Gauldal

Mindre støy har det vakt at Nye Veier vil spare 700 millioner kroner i Midtre Gauldal. Under et møte der Nye Veier kom til Midtre Gauldal, fikk ordfører Sivert Moen presentert ei spareliste.

Den innebærer at det regulerte toplanskrysset i Løklia spares, og her ser det statlige veiselskapet for seg en besparelse på 100–120 millioner kroner. Vindalslitunnelen er foreslått forkortet med inntil 700 meter, og dette er antatt å gi en innsparing på 80–100 millioner kroner. Videre ønsker Nye Veier å gi Prestteigenkrysset på Støren en ny utforming ved at det ikke lages separat gangbru. Besparelsen her er 20–30 millioner kroner og fire hus kan beholdes. Veiselskapet har også foreslått at det ikke bygges en helt ny Størentunnel, men at dagens tunnel benyttes for den ene kjøreretningen.

– Størentunnelen er kanskje ett reelt alternativ for innsparing, men det spørs om de klarer å opprettholde farta i tunnelen. De må kanskje utvide dagens tunneler, sier ordfører Sivert Moen.

Moen mener at Løkliakrysset ikke bør kuttes ut slik Nye Veier foreslår.

– Det kan være en fordel at folk har et kryss å svinge av ved for eksempel havari, sier Moen.

På Støren vil Nye Veier ha avkjøring slik det er i dag, og Moen peker på at det ikke blir så store kostnader med kryss der siden det allerede er E6-ramper.

Fire felt

Flere og deriblant tidligere ordfører Erling Lenvik, har reist spørsmålet om det trengs firefelts motorvei. Ordfører Moen mener at fire felt fram til Ulsberg er viktig for å få en funksjonell vei for framtida, og at det gir liten effekt å ha trefelts vei i stedet for tofelts vei. I Vindalslitunnelen er det lagt inn krabbefelt, mens det ikke er lagt inn i Størentunnelen ifølge Moen.


Ønsker 110 km/t på E6

Nye Veier kommer til Melhus for å drøfte hvordan E6 fra Melhus og sørover kan ha 110-sone.

 

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Nye Veier har uttalt at det ikke blir ny E6 fra Melhus til Ulsberg før i 2035 om lokalpolitikerne ikke går med på innsparingsforslagene.

– Å vente i 20 år på ferdigstillelse av E6, er ikke noe regjeringa kan sitte og se på. Det var jo sagt fra Høyres side at veien skulle være ferdig i 2021, og det burde Nye Veier ha fått med seg, sier Moen.

Moen mener at Stortinget må bevilge mer penger til E6 om Nye Veier ikke har stor nok bevilgning til å bygge nyveien. E6 mellom Skjerdingstad til Ulsberg er av Statens vegvesen anslått å koste 15,9 milliarder kroner, og i tillegg kommer 400 millioner kroner for utvidelsen av E6 Melhus. Nye Veier har fått overta E6 Melhus fra vegvesenet.


Gladnyhet: 213 kroner i bompenger

Nye Veier mener det er en gladnyhet at bilistene må ut med 213 kroner i bompenger for en tur mellom Melhus og Ulsberg, og at lastebilnæringa må betale dobbel takst.