Forventer god oppførsel

Dårlig oppførsel på skoleveien og forsentkomming kan få konsekvenser for karakterer i den videregående skolen.

OGSÅ HER: Melhus videregående skole er blant de skolene som har fått det nye ordensreglementet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Fylkestingene i Trøndelag har vedtatt ordensreglement som gjelder for fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag. Dette gjelder fra 1. august.

Fravær

Elevers fraværsgrense har vært et tema i det siste, og i ordensreglementet framgår det hva som er konsekvensen av å komme for sent til timen. Kommer eleven mer enn 15 minutter for sent til timen, skal det føres fravær for en hel time. Videre slås det fats at ferieturer ikke regnes som nødvendig fravær. Elevene får beskjed om å levere pålagt arbeid til avtalt tid, møte presis til skolen og undervisningen og varsle om en er forhindret fra å møte opp.


 

Ordensreglementet gjelder også på skoleveien og på skoleturer, og elever kan få nedsatt karakter som følge av krenkelser også utenfor skoletida og skoleområdet om krenkelsen har utgangspunkt i skolesituasjonen eller setter preg på den.

Mobbing

Ett annet punkt i ordensreglementet er at det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Det nevnes også at det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.

Røyking og mobiltelefon

Når det gjelder oppførsel, forventer skolen at elevene opptrer ærlig, høflig, hyggelig og behandler folk og gjenstander med respekt.


Kraftig nedgang i fraværet

Utdanningsdirektoratet har presentert de foreløpige tall for fraværet i videregående skoler for skoleåret 2016/17. Det var meget positive tall generelt for hele landet.

 

Dessuten er det forbud mot mobbing, røyking, snusing, bruk av elektroniske sigaretter, være ruset, ha med våpen, jukse, bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese og spre pornografisk, rasistisk og krenkende materiale og det er forbud mot å bruke mobiltelefoner, datamaskiner og annet elektronisk utstyr på en måte som virker forstyrrende og krenkende.

Bortvisning

Elever kan bli bortvist fra undervisninga eller få inndratt gjenstander i inntil en skoledag. I reglementet står det også at en elev kan bli overført til en annen skole av hensyn til det psykososiale miljøet, og bli gjort erstatningsansvarlig for hærverk. Enkelthendelser skal ifølge reglementet ikke føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel, men at det kan gjøres unntak ved for eksempel grov vold.