Sanner vil ikke gi goder til kommuner som demper biltrafikken

Statsråd Jan Tore Sanner (H) vil ikke gi goder til kommuner som får flere til å reise kollektivt. Det fører til at Melhus legger vekk byutviklingsavtalen.

SPURTE: Ketil Reitan (nr.2 foran f.v) fra Senterpartiet bad om en orientering om statusen for den bebudede byutviklingsavtalen. 

Nyheter

I et brev til Melhus, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Sør-Trøndelag fylkeskommune, heller statsråd Jan Tore Sanner (H) kaldt vann i hodet på de politikerne som har drømt om å få styrket togtilbudet og bedre forhold for busspendlere mot at kommunene arbeider hardt for å få redusert biltrafikken.

Vil ikke gi noe

Trønderbladet har tidligere omtalt den klare meldinga fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) om at kommuner i trondheimsområdet ikke kan vente seg motytelse om de går med på en byutviklingsavtale. I brevet som Sanner blant annet har sendt til Melhus, skriver statsråden at han i november i fjor inviterte de fire største byregionene til å utarbeide og inngå byutviklingsavtaler for å følge opp forpliktelser knyttet til arealbruk i bymiljøavtalene og i de regionale areal- og transportplanene.


Snart kan han bli nødt til å telle bilene

Skal Melhus være med i Byvekstavtalen, må biltrafikken telles.

 

Statsråden ønsker at kommuner som har stor innpendling til Trondheim slik Melhus, Malvik og Stjørdal har, skal ha et utbyggingsmønster og et transportsystem som reduserer transportbehovet. Samtidig skriver statsråden at det «ikke vil være naturlig at en byutviklingsavtale inneholder forhandlinger om transportrelaterte tiltak, slik det er en klar forventning om lokalt».

Under kommunestyremøtet i Melhus spurte Ketil Reitan (Sp) på bakgrunn av Trønderbladets omtale av brevet fra Sanner, om ordføreren kunne orientere mer om dette.

– Staten ønsker at kommunene skal forplikte seg på en del ting som arealbruk, men vil ikke gi noe tilbake, sa ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Miljøpakken

Krogstad opplyste at Trondheim ikke vil forplikte seg, og sa at det ligger an til at politikerne kanskje venter til byvekstavtalen kommer. Videre sa han at kommunene nå snakker om å innføre Miljøpakke 4. Miljøpakken finansieres av Trondheim kommune, fylkeskommunen, staten og bompenger.


Nesten 500 elbiler i Gauldalen

Statistisk sentralbyrå har register over antall elektriske personbiler i Melhus og Midtre Gauldal, og har også tall for Skaun.

 

Ifølge en tidsplan Melhus kommune hadde fått tilsendt, skulle statsråden signere byutviklingsavtalen 31. august. Visjonen var altså å få ned antall biler på veiene inn og ut av byene, og at flere skulle gå, sykle eller reise kollektivt. Blant ønskene fra kommunene var utvikling av stasjonene langs jernbanen og utbedring av togtilbudet.


Tusenvis av biler i miljøgata

Statens vegvesen har hatt telling. Og ja, det stemmer at det er mange biler i hovedgata i Melhus sentrum.