Lang kø på Sandmoen

Veiomlegging skaper trafikale utfordringer.

  Foto: Lars Østraat

Nyheter

I dag fredag er det omlegging på Sandmoen i forbindelse med E6-bygginga, og det kan føre til lange køer.


Nytt kjøremønster på Sandmoen

Nå kommer det enda ei rundkjøring på E6 mellom Melhus og Trondheim.


På stedet er det manuell dirigering. Statens vegvesen har varslet at det kan bli korte stopp for bilistene som som følge av oppmerking av ny avkjøringsrampe.

Det blir også kødannelse av de mange rundkjøringene som er bygd av hensyn til anleggstrafikken og av E6-bygginga. I morgentimene var det lang kø på Sandmoen.

Politiet opplyser at det ikke er meldt inn noen hendelser i Melhus eller Midtre Gauldal.