Melhus får fond for lekeplass

Utbyggingsavtalen med Norgeshus åpner for et fond for lekeplass i Melhus sentrum.

I SENTRUM: Melhus sentrum har en lekeplass, og den er ved Lenavegen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Norgeshus skal bygge 20 leiligheter i Losjevegen i Melhus sentrum, og har underskrevet utbyggingsavtale med Melhus kommune.

Utbyggingsavtalen er blitt enstemmig vedtatt av Melhus formannskap. Forhandlingene om en utbyggingsavtale startet i mars 2015, og så tok det tid å få utbyggingsavtalen i havn fordi naboer klaget til Fylkesmannen på byggeprosjektet. Fylkesmannen har avgjort av bygginga kan skje.

Ett av punktene i utbyggingsavtalen gjelder uteoppholdsplass og lekeplass. Utbyggeren har ikke avsatt så mye areal til dette slik kommunen krever, men kommunen har tilbudt at utbyggeren kan betale inn til et kommunalt fond øremerket leke- og grøntarealer i Melhus sentrum.

Daglig leder Dag Runar Båtvik i Norgeshus sier at det er avsatt 500 kvadratmeter til uteareal, og at det er plass til en liten lekeplass.

Norgeshus' utbygging i Losjevegen var starten på fondet, og Båtvik sier at alle framtidige utbyggere i Melhus sentrum vil bli bedt om å betale inn til fondet.


Byggeklar etter fire år med saksbehandling

Etter fire års arbeid med byggesaken, øyner Norgeshus muligheten for å få satt opp den fire etasjer høye blokka.

 

Hvor lekeplassen kommer, skal ifølge rådmannen avgjøres når sentrumsplanen skal vedtas. Utbyggeren er pålagt å betale inn et anleggsbidrag på 124 kroner pr. kvadratmeter bruttoareal.


Biler overtar lekeplass

Pendlerparkering på Brubakken fører til at ungene må vike.