Herskapelig museumsgård

Like ved Støren sentrum ligger Skårvold gård – en embetsmannsgård blant annet med ei trønderlån, som fremstår som nærmest urørt gjennom 250 år.

GAMMEL GÅRD: Skårvold gård på Støren har vært embedsmannsgård, og her har prester og sorenskrivere bodd. 

EIERNE: Tale Ragnhild og Kenneth Moe kjøpte Skårvold gård i 2003. I fjor tok de også over den gamle låna, som frem til da hadde vært i kommunens eie siden 1988. 

Nyheter

I fjor tok Tale Ragnhild og Kenneth Moe over den gamle trønderlåna, etter at den hadde vært i kommunens eie siden 1988. Paret kjøpte resten av gården i 2003, men siden Midtre Gauldal hadde fått låna og to stabbur i arv etter Margit Skårvold, holdt kommunen på denne frem til 2016.

Les også: Fikk ikke medhold i klager

Besøk etter avtale

Kommunen har gjort et stort arbeid for å registrere alle de mange tusen gjenstandene som er i huset, men museumsdriften ble for kostbar og ressurskrevende, og alle parter anså det for å være den beste løsningen at ekteparet Moe tok over også denne delen av gården.

Tale og Kenneth har foreløpig ikke fått lagt noen konkrete planer for hvordan de ønsker å bruke det verneverdige bygget, men de sier at det er bare å ringe, om noen har lyst til å komme og se inne i låna.

Gamle skatter

Låna er preget av velstand, og det er mye spennende å se inne i de gamle stuene.

Les også : God reklame for alle

Her finnes for eksempel bjørneskinnfell, silketørklær, likskjorter, en boksamling der den eldste boka er fra 1775, 20 skuvsenger, tre gulvklokker laget av Ingebrigt Saugen i 1868, en kiste fra 1709, bunad, symaskin, kart fra 1877 og lysekrone fra 1923. Matklokka er fra 1875.

Fra 1760

Hovedlåna ble bygd i 1760, og ble senere påbygd i 1880. Den eldste delen kan skrive seg fra 1650-1700.

At dette var en storgård, er det lite tvil om. I 1875 var det fem husfolk, ti tjenestefolk, 81 husmenn og 28 innerster her, og gården var som et lite samfunn. Gården hadde eget sagbruk, og 400 mål dyrkamark.