Bjørn tok sauer

Tre døde sauer er funnet i Midtre Gauldal, og rovviltkontakten forteller at sauene er drept av bjørn.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Tre bjørnedrepte sauer er funnet i Storbekkdalen i Budalen i Midtre Gauldal, forteller rovviltkontakt Johan Olav Skinderhaug i Statens naturoppsyn.

– De ble funnet i månedsskiftet juni/juli, og vi vet sikkert at det er bjørn som har drept sauene, sier Skinderhaug.

Stor sauekommune

Rovviltkontakten forteller at det ikke er kjent hvor bjørnen kom fra, og om den fortsatt befinner seg i Midtre Gauldal. Når det gjelder en mulig søknad om fellingstillatelse på bjørn, svarer Skinderhaug at han ikke har kjennskap til om det er søkt om dette.

Kommunen har et stort antall sauer og lam, og det kommer også flokker fra andre kommuner til sommerbeite.

Midtre Gauldal har også tidligere hatt besøk av bjørn, men aktiviteten har vært mindre de siste årene. I stedet har ulv og jerv gått til angrep på sauer. Gaupe har også forsynt seg med lam.

– Det har vært ganske rolig i sommer, forteller Skinderhaug.

Tidligere i sommer kom det inn melding om et par tilfeller der lam var drept av kongeørn.


Ørn kan ha tatt lam

Sauene var akkurat sluppet på beite i Soknedal,og så slo ørnen til.

 

– Det har nok vært en del ekstra tilsyn med sauene i sommer, sier Skinderhaug.


Rapport: Flere ulver i Norge i år

Sist vinter ble det felt flere ulver i Norge enn noen gang, mener Rovdata.

 

Jerv

Miljødirektoratet har satt i gang ekstraordinært uttak av jerv, og 54 jerver rundt om i landet er tatt ut gjennom ekstraordinært uttak. I Midt-Norge er 15 jerver skutt under lisensfelling og seks som følge av skadefelling. Totalt er det på landsbasis felt 114 jerver.


Gaupejakta er stoppet

Gaupe er skutt i Midtre Gauldal, og etter en dag var hele kvoten tatt.


Les mer om yngling for jerv