Pålegger jegere å teste for skrantesyke

Jegere i Melhus og Midtre Gauldal må ta hjerneprøve fra felt vilt etter pålegg fra Miljødirektoratet.
Nyheter

Miljødirektoratet pålegger alle jegere i områder der det er påvist skrantesyke, om å ta hjerneprøve fra felt vilt slik at dyret kan undersøkes for skrantesyke.

Elg, hjort, rein og rådyr

Kravet gjelder felt elg, hjort og rådyr, og det er også pålegg om at felt villrein fra hele Forollhogna villreinområde skal testes.

Jegeren må selv ta hjerneprøve fra det døde dyret, og sende prøven til Veterinærinstituttet for analyse, og Miljødirektoratet skriver i et brev til utvalgte kommuner at jeger får prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt.

Hvilke kommuner?

Pålegget to områder i Norge. Det ene er Nordfjellaregionen der det er påvist skrantesyke hos rein. Det andre området er Selburegionen der det er påvist skrantesyke hos elg i Selbu. Til denne regionen tilhører blant annet Melhus, Midtre Gauldal, Klæbu, Trondheim, Holtålen, Røros og Stjørdal.

Miljødirektoratet viser til ei forskrift fra 8. januar i fjor der viltforvaltningen får hjemmel for å pålegge jegere å samle inn og registrere prøver i forbindelse med jakt.


Skal fange inn og merke 60 elger

Elgene skal få radiosendere og følges med for å se om de får skrantesyke.

 

Mange dyr testet

Over 11.000 dyr er testet siden det første tilfellet av skrantesyke (CWD) ble påvist for ett år siden. To elger og tre villrein har testet positiv for sykdommen. Begge elgene var i Selbu. Sykdommen er dødelig for dyret. Innsamling og prøvetakingen er et samarbeid mellom NINA, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.


Må ha jakttid for elg helt til jul

Melhus ville ha kortere jakttid for elg enn de fleste kommunene i fylket, men nektes av fylkeskommunen som frykter utbrudd av skrantesyke.

 

I det nasjonale kartleggingsprogrammet skal fallvilt av alle hjorteviltartene testes enten de er påkjørt, skutt under jakt eller er tamrein og oppdrettshjort som slaktes.


Oppladning til jakta

Jegerne er i gang med å skyte opp til storviltjakta.