Melhus-elever vant klimakamp

Melhus videregående skole ble beste trønderske skole i et nytt klimamesterskap.

Det var svært lite som skilte de ti beste klassene i Trøndelag, og én av klassene ved Melhus videregående skole ble trukket ut som premievinner. Der går, foran fra venstre: Rokas Sallaka og Vetle Tokstad. Bak står fra venstre: Preben Tevik, Philip Totland og Martin Røstvoll. Samtlige 28 i klassen har deltatt.  Foto: John Lerli

Ved siden av å kåre Melhus videregående som beste skole ble det gitt tre uttrekkspremier. Det ble gitt én premie til en klasse ved Melhus og én premie til en klasse ved Katedralskolen i Trondheim. I tillegg ble det trukket ut en premie blant de 28 beste elevene i Trøndelag, som gikk til Hege Systadeng (til høyre) fra Orkdal videregående skole. Prosjektleder Ida Fuchs ved mikrofonen delte ut premiene.  Foto: John Lerli

Det var mange som samarbeidet om klimakonkurransen ved de videregående skolene i Trøndelag. Fra venstre: Astrid Norum, markedsfører i Ducky, Ellen Haugen Bergsrønning, leder av komite for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Ida Fuchs, klima- og energirådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Mads Simonsen, medgründer i Ducky, Berit Aune Ølstøren, avdelingsleder ved Melhus videregående skole, Astrid Gynnild, rektor ved Melhus videregående skole og Eistein Guldseth, seniorrådgiver for digital utvikling ved Sør-Trøndelag fylkeskommune.  Foto: John Lerli

Rektor Astrid Gynnild syntes engasjementet i klimakonkurransen har vært stor. Torsdag var hele skolen samlet i aulaen for premieoverrekkelser.  Foto: John Lerli

Nyheter

15 videregående skoler i Trøndelag har kjempet om å bli «Årets klimamester». I løpet av 21 dager skulle elevene registrere hvor mye de sparte på en mer miljøvennlig livsstil. Registreringene ble gjort med appen Ducky, utviklet i Trondheim.

– De fleste i klassen vår gikk til skolen i tre uker. Vi har blitt flinkere til å slukke lyset etter oss, og bruker ikke så mye varmt vatn når vi dusjer, sa Martin Røstvoll, førsteårselev i B-klassen for studiespesialisering. Denne klassen ble trukket ut for premiering blant de 20 beste klassene i Trøndelag. Alle klassene har nemlig konkurrert mot hverandre om å spare mest mulig CO2-utslipp.


 

Oppmuntret hverandre

– Det ble litt konkurranse om å gjøre mest mulig miljøvennlige ting, og i klassen vår har vi gira opp hverandre veldig, sier Martin.

Vetle Tokstad sier det har vært et spennende prosjekt.

– Vi har sett hvor lite som skal til for å være miljøvennlig i hverdagen. Noen ting har blitt en vane, som vi vil fortsette med etter at prosjektet er ferdig, sier Vetle.

Klassen hans, som ble trukket ut som den beste i Trøndelag, får et måltid med klimavennlig mat og et kokkekurs fra Fremtiden i våre hender.

Reduserer utslipp

Under premieutdelinga på Melhus videregående torsdag kom det fram at hvis alle mennesker i Norge hadde spart like mye CO2-utslipp som elevene i årets klimakamp, ville landets totale utslipp ha gått ned med hele ti prosent.


Klimaforliket er torpedert – ikkje forsterka

Når ein mangeårig trend med utsleppskutt vert erstatta av aukingar kan ingen seie at klimaforliket er forsterka.

 

Prosjektleder Ida Fuchs ved Sør-Trøndelag fylkeskommune sa hun var imponert over oppslutninga blant de videregående skolene, særlig i Sør-Trøndelag. Hele 1.689 elever deltok, og så mange som 88.639 aktiviteter ble loggført. Alt fra mer grønnsaker til middag og strømsparing til gjenbruk av klær og bruk av kollektiv transport. Beregninger viser at trønderelevene har spart 103.530 kilo CO2 i løpet av 21 dager. Dette tilsvarer utslippet av flyturer ti ganger rundt jordkloden.

Fylkespolitiker Ellen Haugen Bergsrønning foretok overrekkelsen av et bilde som ble gitt til skolen, og sa hun var imponert.

– Dere har gjort en kjempestor innsats. Noen har logget aktiviteter og tiltak hver eneste dag, og det har gått sport i å være miljøvennlig. Dere på Melhus kan være stolte over å være de første vinnerne av «Årets klimamester», sa hun.


 

Et pilotprosjekt

Dette skoleåret er det kun trøndelagsfylkene som har deltatt i konkurransen. Men Trondheims-firmaet som har utviklet appen Ducky har allerede håp om å få med flere fylker til neste år. Flere sa at en slik konkurranse blant elever kan ha vært den første i verden.

Ducky ble etablert for tre år siden av gründere i Trondheim. De håper å erobre verdensmarkedet for hjelp til livsstilsendringer innen forbruk og utslipp. Sin første konkurranse hadde de mellom IKEA-ansatte i Norge, som fikk de samme utfordringene som elevene i de videregående skolene nå har hatt.

Rektor Astrid Gynnild er også stolt over elevenes innsats.

– Dette har vært til stor inspirasjon og gir elevene lyst til å fortsette. Vi har vist at klimaspørsmål ikke bare er storpolitikk, men noe som hver enkelt kan gjøre til daglig, sa Gynnild.


El-busser skal rulle på veiene

Fylkeskommunen vil kutte klimautslipp, og løsninga kan bli el-busser og el-hybridferger.Trenger flere trygge voksne

Røde Kors og Frivilligsentralen ønsker å rekruttere nattevandrere.