Hvor kan du kjøre vannscooter?

Regjeringa har gitt grønt lys for vannscootere, men det er ikke fritt fram for kjøring likevel.

Erlend Antonsen er daglig leder for Øysand camping. Han forteller at vannscooter ikke kan brukes i vernesonen utenfor Gaula eller i sonen der badende oppholder seg. 

Nyheter

Regjeringa har åpnet for kjøring av vannscooter der det er tillatt å kjøre båt med motor, og spørsmålet er om det er fritt fram for kjøring utenfor Øysand og på innsjøer i Melhus og Midtre Gauldal.

Vernesone

Slik er det imidlertid ikke. Utenfor utløpet av Gaula er det vernesone, og der er det ikke tillatt å kjøre med vannscooter. Øysand camping har forbud mot kjøring med båt med motor der det er badende, forteller daglig leder Erlend Antonsen.

- Vi har ikke egne regler for vannscooter, men det er ikke lov å ferdes med båt der folk bader, forklarer Antonsen.

Antonsen har ikke hatt spørsmål om det er ok med bruk av vannscooter, men han tror bruken vil være begrenset uansett fordi det er langgrunt utenfor campingplassen.

Øysand har også fått marin verneplan slik at det skal tas ekstra hensyn ved ferdsel.

Drikkevann

Når det gjelder innsjøer i Melhus, opplyser virksomhetsleder Guri Vik at det er tillatt å kjøre med vannscooter på vassdrag der det er tillatt med motorbåt. Imidlertid er det ikke tillatt å kjøre verken på Benna og Grøtvatnet på grunn av klausuleringsbestemmelsene for drikkevann. På Svorksjøen er det også forbudt med motorisert ferdsel. Noen innsjøer kan ha krav om elektrisk motor om en skal ferdes på innsjøen med motorisert farkost.

Komitéleder Mikal Kvaal (H) sier at regjeringas oppheving av vannscooterforbudet kom for bare 14 dager siden, og at kommunen ikke har rukket å se på om det er behov for lokale regler.

- Jeg er på en konferanse om friluftsliv her i Bergen, og vi har vært og sett på skjærgården der det kjøres med vannscooter. Torsdag skal komité for teknikk og miljø ha møte, og da kommer jeg til å spørre komiteen om Melhus skal ha egne regler eller om vi skal vente og se hvordan dette utvikler seg. Bruken av vannscooter kan ha større konsekvenser enn en aner, sier Kvaal.

Kvaal mener at folk må orientere seg om hvilke regler som gjelder.

Trønderbladet har også spurt lensmann Monica Brækken om regler for vannscooter, og hun opplyser at det må hun sjekke nærmere før hun kan uttale seg om dette.

Midtre Gauldal

Rådmann Knut Dukane i Midtre Gauldal sier at Midtre Gauldal ikke har egne regler for vannscooter, og at det er reglene for bruk av motorbåt som gjelder. Hva disse reglene går ut på, hadde han ikke oversikt over da Trønderbladet ringte ham. Trønderbladet har ikke fått svar hos rådgiver Kai Børge Amdal eller landbruksrådgiver Aril Røttum.


Forsker på Øysand

Øysand er ett av stedene der forskere tester metoder for å se få ned kostnadene på veiprosjekter.