Hva vil Melhus være?

Midtre Gauldal legger ut store næringsarealer, Orkland vil være en industrikommune og Skaun vil være en bokommune. Melhus er utydelig, mener administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Ordfører Gunnar Krogstad, administrerende direktør Berit Rian fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og fylkesrådmann Odd Inge Mjøen. Sistnevnte er i likhet med ordfører Krogstad, fra Hovin.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Melhus er litt utydelig på hva Melhus vil være i nye TrøndelagAdmin.direktør Berit Rian

Nyheter

Næringskonferansen ble holdt av Næringsforeningen i Trondheimsregionen på Trøndertun, og hadde nesten 70 deltakere. Blant foredragsholderne var administrerende direktør Berit Rian i næringsforeningen, avtroppet sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen som holdt sitt siste foredrag og ordfører Gunnar Krogstad.