Graver før E6 bygges

Arkeologiske undersøkelser langs traseen i Gauldalen.

ØYA: Øya og Skjerdingstad er to av områdene med bosetningsspor og graver fra bronsealder/jernalder i Melhus, som NTNU Vitenskapsmuseet skal undersøke.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

NTNU Vitenskapsmuseet skal undersøke seks områder med bosetningsspor og graver fra bronsealder/jernalder, på Skjerdingstad, Øya, Kvål og Lundamo. Undersøkelsene skjer i forbindelse med reguleringsplanen for ny E6 gjennom Melhus.

Les også: 16 millioner for utgravninger

I forbindelse med detaljregulering av E6 Ulsberg-Vindåsliene skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke seks fangstgroper av totalt åtte i et fangstanlegg registrert i den delen av planområdet som ligger i Midtre Gauldal kommune.

Les også: Forteller om langhus og gullringen

Det er registrert flere kulturminner av samme type i Midtre Gauldal, og i tillegg er det registrert jernfremstillingsanlegg, kullgroper og tjæremiler i området.

For øvrig er det påvist kulturminner av ulik art i Midtre Gauldal som vitner om bosetning i området fra yngre steinalder og opp gjennom vikingtid, opplyser NTNU Vitenskapsmuseet i en oversikt som er sendt ut. 

NTNU Vitenskapsmuseet har lovpliktig ansvar for alle arkeologiske utgravninger i Romsdal, Nordmøre, Trøndelag og Helgeland utenom middelalderbyen, kirker og klostre. Nå er feltsesongen i gang, og 13 utgravingsprosjekter er planlagt.