Vil gi gratis kulturskole til fattige barn

Melhus SV mener det er få lavinntektsfamilier i Melhus, og at det ikke vil bli en stor utgift for kommunen å gi hjelp.

Andreas Noteng sitter i Melhus kommunestyre for SV.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Andreas Noteng (SV) bebuder at han ønsker å komme med en interpellasjon under kommende kommunestyremøte om friplass i kulturskolen for barn fra lavinntektsfamilier.

- Melhus kommune har et veldig godt kulturskoletilbud, med høy kvalitet og fornuftige priser. En plass i kulturskolen i Melhus koster 1400 per semester, med rabattordninger for tilleggsundervisning, søskenmoderasjon og maksbeløp per familie. For de aller fleste er dette overkommelige priser, og innbyggerne i Melhus får god valuta for pengene. Vi har også i Melhus barn som lever i fattigdom og i lavinntektsfamilier, hvor skolepengesatsen i kulturskolen er en for stor utgift for familien å ta på seg, skriver Noteng i interpellasjonen.


Kultur i det grønne

20-årsdagen for lovfestet rett til kulturskole-tilbudet, ble feiret med et skikkelig hurrarop på Horg bygdatun.

 

SV foreslår at det innføres friplasser i kulturskolen, og viser til at omfanget av lavinntektsfamiliene i Melhus ikke er stort slik at utgiftene for kommunene ikke vil bli så store. Partiet viser til at Trondheim har friplass for barn fra familier der inntekta er under 300.000 kroner. Forslaget fra partiet er at ordninga med friplasser innarbeides i økonomi- og handlingsplan fra 2018.


Kommunen vil hjelpe korpsene

Retningslinjene for det nye kommunale fondet for korpsinstrumenter og uniformer er vedtatt.


20. juni holdes det kommunestyremøte i Melhus, og dette er det siste før sommerferien.