16 millioner for utgravinger

I Melhus skal det graves etter gamle minner igjen, og Nye Veier betaler når NTNU skal leter i jorda.

Prosjektleder Rut Helene Langebrekke Nilsen og feltleder Hanne Bryn tok i 2014 hull på dyrkingslaget på Hovin for å se jorda skjuler. Der fant de litt av hvert. 

F.v. prosjektleder Merete Henriksen og feltleder Hanne Bryn som gravde på ei tomt i Hofstad næringspark på Kvål. Der ble det funnet et langhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Fra før av er det kjent at Melhus er rik på minner fra fortida, og mange er spent på om de nye arkeologiske utgravingene bringer fram nye funn.

Finansiering

Nye Veier har bestilt arkeologiske undersøkelser i sommer i forbindelse med E6-traseen i Melhus. Utgravingene skal foretas av NTNU Vitenskapsmuseet, og finansieres av Nye Veier.

Ifølge Nye Veier er kostnaden for de arkeologiske utgravingene omtrent 16 millioner kroner. Det skal graves på ulike steder på strekninga Kvål-Hovin. Nye Veier har opplyst at bygging av E6 fra Skjerdingstad til Ulsberg kan komme i gang i 2022 og være ferdig i 2027.

Les også: Mer om kommende utgravinger

Gauldalsraset

Tidligere har arkeologer funnet spor på Hovin etter norgeshistoriens verste naturkatastrofe der over 500 ble drept. Gauldalsraset eller Kvasshallraset i 1345 startet i Midtre Gauldal som følge av at en innsjø ble demmet opp, og så kom det en flodbølge nedover dalen. Flodbølgen rev med seg mennesker, dyr og bygninger av ulike slag. Spor etter kjemperaset er funnet både på Støren og i Evjengrenda på Hovin.


Kan ha funnet spor av gigantisk ras i Gauldalen

Tidligere er det aldri funnet spor etter Kvasshyllraset som skal ha vært Norges største naturkatastrofe. 550 omkom under skredet

 

Blant store arkeologiske funn i Melhus er restene av et langhus fra steinalderen, spor av en boplass fra bronsealderen, kokegroper, sverd og gravhauger.


Blir lykkelig av fire felt og 110-sone

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holdt en entusiastisk åpning av Nye Veiers trøndelagskontor, og sa at i talen blant annet at vi ikke må bli deppa av bompenger. Han erklærte at han blir lykkelig av at E6 får fire felt og 110-sone.

 

Gull og graving

Under Sagauka blir for øvrig en kopi av gullringen som er funnet i Melhus, stilt ut. Melhus Rotary har fått laget en kopi og en film som viser hvordan det kan ha sett ut i Melhus i svunnen tid. Det blir også åpen dag i Hofstad næringspark på Kvål der publikum kan få se på de arkeologiske utgravingene som er gjort.


Tar Melhusringen videre

En 2000 år gammel gullring er sentral i en historisk satsing iMelhus.