Nå blir de færre i Midtre Gauldal

Men vekst i Melhus og Skaun.
Nyheter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert nye folketall for landets kommuner og fylker for første kvartal 2017. Tallene viser at det er befolkningsvekst i Melhus (+35) og i Skaun (+25), mens det ble 25 færre innbyggere i Midtre Gauldal. Trondheim fikk 885 flere innbyggere siden forrige kvartal.

Du kan klikke på kommunene i kartet for å få opp befolkningsutviklingen.

Lav vekst i Norge

I årets første kvartal vokste Norges befolkningen med 8.829 personer. Det er den laveste veksten i denne perioden siden 2006. Veksten blir på 0,17 prosent og er den lavest registrerte etter at EU utvidet sitt indre marked i 2006, melder SSB.

Totalt besto Norge av 5.267.100 personer per 1. april 2017. Det ble født 13.700 barn, mens 11.300 personer døde i første kvartal. Det gir et fødselsoverskudd på 2.400 personer, det laveste siden 2003.

Innvandringen var noe høyere enn i første kvartal året før, mens utvandringen var omtrent på samme nivå. Rundt 15.200 personer ble registrert som innvandret, mens rundt 8.800 utvandret.

Blant utenlandske statsborgere var det flest polakker og litauere som utvandret, mens det kom flest innvandrere fra Syria, Polen og Eritrea.