Sinte bønder aksjonerer

Traktorkolonnene ruller på veiene rundt Trondheim.

Traktorkolonnen er på vei fra Melhus og i retning Klett. 

Bøndene som samlet seg hos Anders Eggen før kjør sakte-aksjonen, var Martin Myrbekk, Lars Bakk Stjern, Arnstein Søpstad, Martin Naust Klungen, Sondre Engan, Ola Solberg og bak Halvard Grøseth og Fritz Arne Haugen. 

Nyheter

Bondeorganisasjonene varsler aksjoner etter at det ble brudd i jordbruksforhandlingene. Traktorkolonnene har allerede rullet på veiene flere steder i landet, blant annet i Melhus og Byneset. Klokka 15 samlet mange bønder seg på Meeggen hos Anders Eggen i Melhus bondelag. De skal da kjøre til Klett og møter bønder fra Byneset.

– Vi skal alle til Felleskjøpet for å kjøpe en skrue. Siden det er dårlig vær, tar vi det med ro slik at vi får sett oss om, sier Eggen noe kryptisk.

Ola Solberg forklarer at det dårlige været fører til at de ikke får pløyd. Han har litt pløying igjen.

- Skal jeg kunne satse, må noen andre falle fra. Innen en radius på to kilometer der jeg bor, er jeg den eneste melkebonden igjen, sier melkebonde Sondre Engan (23).

På Klett kjører bøndene runde på runde, og det er kø og tuting fra irriterte bilister.

Klistremerker på matvarene

I tillegg til lokale aksjoner med kolonnekjøring og politiske markeringer flere steder i landet har Bondelaget festet klistremerker på melkeprodukter og matvarer i en rekke butikker. Hensikten med de grønne lappene er å gjøre forbrukerne kjent med alle matvarene i forretningene som har råvarer fra norske bønder.

Politisk spill

Tirsdagens brudd i jordbruksforhandlingene innebærer at statens tilbud blir utgangspunktet for Stortingets behandling. Bondeorganisasjonene forventer større uttelling for egne krav, men svaret fra Ap, Venstre og KrF har til nå vært avventende.

– Vi forventer at Stortinget håndterer statens tilbud i tråd med føringene som Stortinget selv ga i landbruksmeldingen, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.

Han blir selv møtt med anklager om politisk spill. Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen går langt i å antyde at det er hensynet til Senterpartiets valgkamp snarere enn bøndenes inntektsutvikling som påvirket Bondelaget til å bryte årets jordbruksforhandlinger.

– Dette er et politisk spill, det dreier seg ikke om penger. Sp skal ikke tape ansikt i valgkampen, sa Johansen da han gjestet Politisk kvarter på NRK torsdag.

– Uavhengig

Bartnes fnyser av Johansens analyse og slår fast at Bondelaget har brutt forhandlingene med regjeringer av ulik politisk farge, slik organisasjonen også har inngått avtaler med partier på venstresiden så vel som på høyresiden.

– Vi er partipolitisk nøytrale. Vi strakte oss langt og jobbet intenst for å få til en avtale, men det lot seg dessverre ikke gjøre, sier han.

Bartnes sier folk flest kan vente seg flere aksjoner fra bøndene i dagene som kommer.

– Det er stor frustrasjon og stort engasjement blant våre medlemmer, sier han.


Bøndene aksjonerer

Bruddet i jordbruksforhandlingene vil bøndene ikke la gå upåaktet hen.