Dømt til betinget fengsel etter dødsbrann

Sør-Trøndelag tingrett har dømt daglig leder ved Trondheim Bil-Demontering til betinget fengsel og bot.

  Foto: Thomas Olsen

Svein Børge Hustøft ble meget alvorlig brannskadd under brannen i mai 2015, og han fulgte rettssaken. 

Nyheter

Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg ved Trondheim Bil-Demontering er dømt til 90 dagers betinget fengsel og ei bot på 25.000 kroner etter dødsbrannen ved bilopphuggeriet 26. mai 2015. I tillegg må hun ifølge retten, betale 20.000 kroner i saksomkostninger.

Les også: Aktors påstand

Foretaksstraff

Trondheim Bil-Demontering er dømt til å betale 500.000 kroner i bot og 20.000 kroner i saksomkostninger.

Aktor Aage Sliper Midling la ned påstand om 90 dagers fengsel og 20.000 kroner i bot, og 650.000 kroner i bot for Trondheim Bil-Demontering, mens forsvarer Frode Wisth mente at Ramberg burde frifinnes. Aktor ville også at Ramberg skal betale saksomkostninger, og bad retten fastsette beløpet. Ifølge aktor har etterforskninga av saken medført mye arbeid for politiet.

Dommen kom i dag torsdag. Ifølge retten er aktors forslag til straff mildt, og retten vurderte å gi delvis ubetinget fengsel. Retten har redusert foretaksstraffen, og viser til at bedriftens økonomi synes å være kraftig svekket etter ulykken. Under rettssaken signaliserte forsvarer Wisth at Ramberg vil gi en kompensasjon til skadde og etterlatte, og bistandsadvokatene fremmet ikke krav om erstatning under rettssaken. Strafferamma for brudd på arbeidsmiljøloven, er ifølge retten to års fengsel.


Gir en minnelig kompensasjon etter Øysand-brannen

Forsvarer Frode Wisth sier at det er enighet om at etterlatte og skadde skal få en kompensasjon etter brannen i bilopphuggeriet på Øysand. Han mener det er klart hva som forårsaket dødsbrannen.


Under den eksplosjonsartede brannen i 2015, ble tre ansatte meget alvorlig brannskadd, og Leif Høvik døde etterpå av skadene han fikk. Høvik fikk brannskader på 98 prosent av kroppen, mens Svein Børge Hustøft fikk tredjegrads forbrenning på 80 prosent av kroppen. Håvard Lystad fikk tredjegrads forbrenning på 62 prosent av kroppen.

Les også: De pårørende fulgte rettssaken

Om HMS-arbeid

- For å ivareta sikkerheten på slike arbeidsplasser er det viktig at arbeidsgiver og den som leder virksomheten, overholder grunnleggende krav til HMS-arbeid. I rettspraksis er det gjentatte ganger uttalt at et strengt straffeansvar er egnet middel for å sikre at HMS-pliktene blir tatt på alvor, skriver retten i dommen.

Retten mener at helt grunnleggende krav til forsvarlig drift var tilsidesatt på en måte som gjør at retten vurderer forholdet som kvalifisert klandermessig og grovt uaktsomt.

- Brudd på plikten til å føre systematisk HMS-arbeid har fått fatale konsekvenser, heter det i dommen.

Under rettssaken fortalte flere ansatte at de ikke kunne huske at det hadde vært egen opplæring og risikovurdering når det gjelder tankhallen der eksplosjonen skjedde. Sakkyndige mener at bensinlekkasjen ble antent som følge av at det ble brukt elektrisk truck inne i rommet. En ansatt forklarte at trucken skulle brukes til å rette opp tanken som skled av reolen. Sakkyndig Arne Aalberg forklarte i retten at den ene tanken med bensin manglet sikring, og sa til Trønderbladet at sveising kan ha bli avglemt. En ansatt laget reolsystemet. Ifølge den sakkyndige kan rystelser i bygningen eller dytt fra et kjøretøy ha forårsaket at tanken forskjøv seg.

Det var ikke montert branncelle slik Melhus kommune vedtok måtte bygges dersom oppbevaring av drivstoff og olje skal skje innendørs.

Evakuering

Retten skriver i dommen at hele området burde ha vært evakuert umiddelbart da det begynte å lekke bensin fra tanker. I stedet forsøkte de ansatte å stoppe lekkasjen, og ifølge retten uttalte daglig leder til de ansatte at "man måtte forsøke å stanse lekkasjen". Ansatte fikk lov til å fylle drivstoff ffra tankanlegget til privat bruk, og bilene ble kjørt helt eller delvis inn i tankrommet der de koblet på en slange med en bensinpistol i enden. Ifølge den ene sakkyndige økte dette risikoen for bensinlekkasje og antennelse betraktelig.

I dommen nevnes det også at bedriften manglet risikoanalyse, og at ansatte manglet flammehemmende klær.


Tror ulykkestanken skled av reolen

Professor Arne Aalberg fra NTNU vil ikke gi en bastant forklaring på hva som forårsaket dødsbrannen på Øysand, men tror en forklaring kan være at en tank forflyttet seg i reolen fordi den ikke var sveiset fast.

 

Både Arbeidstilsynet og Gauldal brann og redning var på inspeksjon hos bedriften, og dagen etter dødsbrannen skulle Fylkesmannen komme på tilsyn.

- Etter rettens syn er det overraskende at branntilsynet ikke avdekket manglende risikoanalyse for tankanlegget. Dette fritar likevel ikke Ramberg eller Trondheim Bil-Demontering fra å overholde pliktene etter arbeidsmiljøloven, uttaler retten.


Brannsjefen: Uheldig at vi ikke oppdaget dette

Brannsjefen gjentar at det var uheldig at brannvesenet ikke oppdaget at Trondheim Bil-Demontering hadde fått et tilbygg der det ble lagret bensin i melketanker.


Brannsjef Arild Karlsen i Gauldal brann og redning har flere ganger sagt i Trønderbladet at det var uheldig at brannvesenet ikke oppdaget at bensin var lagret på melketanker inne i Trondheim Bil-Demonterings lokaler.

Retten kommentere i dommen at bedriften ensidig har rettet fokus mot planer og tiltak for å hindre miljøforurensning.

- Ingen kommentar

- Jeg har ingen kommentar til dommen, og en kommentar kommer tidligst i neste uke, sier forsvarer Frode Wisth til Trønderbladet.

Trønderbladet spurte daglig leder Skibnes Ramberg da saken gikk for retten, om hvilke tiltak som er satt inn for å bedre sikkerheten hos Trondheim Bil-Demontering, og hun ønsket ikke å gi noe svar på spørsmålet.

Under rettssaken erklærte Skibnes Ramberg seg ikke skyldig, og på rettssakens siste dag fortalte hun gråtende om at det har vært ei tung tid etter brannen i 2015.